SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak zmieniał się WIBOR 2023 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR 2023

Rok 2023 stał pod znakiem zmieniającego się WIBOR. W kończący się rok weszliśmy z bardzo wysokim WIBOR. Wskaźnik WIBOR w styczniu 2023 r. wynosił ok. 7,00% dla WIBOR 3M i ok 7,10% dla WIBOR 6M. Praktycznie przez dziewięć do końca sierpnia 2023 r. WIBOR utrzymywał wysoki poziom wahając się między 6,5%, a 7%.

We wrześniu 2023 r. RPP podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych co w błyskawicznym tempie wpłynęło na wysokość WIBOR. Wskaźnik ten praktycznie z dnia na dzień spadł o nimal 1% do poziomu rzędu 5,7%-5,8%. Kolejne obniżki stóp procentowych utrzymały WIBOR poniżej 6%, a stan taki utrzymuje się do dzisiaj (grudzień 2023 r.).

Poniżej przedstawiono wykresy, w jaki sposób zmieniał się WIBOR w 2023 r:

WIBOR 3M:

Źródło: bankier

WIBOR 6M:

Źródło: bankier

Zmiany WIBOR jak wpływają na ratę kredytu?

Zmiany WIBOR istotnie wpływają na wysokość raty kredytu. Oprocentowanie kredytów oparte jest o dwa czynniki – stałą marżę banku oraz zmienny wskaźnik WIBOR. Zależność wysokości oprocentowania od WIBOR jest więc oczywista – wraz ze spadkiem wartości WIBOR, obniżeniu ulega również wysokość raty kredytu złotówkowego o zmiennej stopie procentowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...