SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak usunąć spłacone kredyty z BIK?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak usunąć spłacone kredyty z BIK

Każda osoba, która zaciągnęła kredyt, nieważne czy jest to kredyt we frankach szwajcarskich, czy kredyt WIBOR, zostaje zarejestrowana w tzw. BIK. Biuro Informacji Kredytowej S.A. to przedsiębiorstwo założone przez banki w celu gromadzenia informacji odnośnie historii kredytowej.

Większość osób intuicyjnie woli jak najszybciej usunąć swoje dane z BIK, choć nie zawsze jest to najrozsądniejsza decyzja. Trzeba bowiem pamiętać, że w rejestrze BIK gromadzone są nasze dane, dotyczące m.in. spłacania rat w terminie. Rejestr BIK może więc budować pozytywną historię kredytową, co będzie na pewno stanowiło duży atut przy ubieganiu się o następny kredyty.

Co do zasady wpisy w BIK usuwane są z urzędu po upływie określonego czasu. W przypadku gdy kredyt spłacany był bez opóźnień w zapłacie, wpis podlega wykreśleniu w terminie 5 lat od jego spłaty. 

Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do kredytów, w których kredytobiorca uchybił z płatnością rat. W przypadku niespłacenia kredytu w całości nie będzie można usunąć informacji o kredytobiorcy z rejestru BIK. Wykreślenie z rejestru nastąpi natomiast automatycznie po 5 latach od ostatecznego terminu spłat zadłużenia.

Usuwanie spłaconego kredytu z BIK przez kredytobiorcę

W wypadku gdy kredytobiorca nie chce czekać ustawowych 5 lat może samodzielnie podjąć starania o usunięcie wpisu z BIK. Pamiętajmy, że jeżeli kredyt spłacany był w terminie, takie działanie mija się z celem. W takim wypadku wpis w rejestrze buduje naszą pozytywną historię kredytową i będzie pomocne przy uzyskaniu kolejnych kredytów.

Wnioskowanie o wcześniejsze wykreślenie ma większy sens, gdy kredytobiorca opóźniał się w zapłacie poszczególnych rat kredytu, a w efekcie treści wpisu w BIK jest dla niego negatywna. Należy przy tym pamiętać, że w takim wypadku w dacie składania wniosku całe zobowiązanie powinno być już spłacone.

Wniosek o wykreślenie BIK kieruje się do banku, który udzielił nam kredytu. Dokument taki powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

·   Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego dane teleadresowe;

·   Dokładne oznaczenie banku udzielającego kredytu;

·   Wskazanie argumentów przemawiających za przedterminowym wykreśleniem wpisu;

·   Własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek należy wysłać pocztą listem poleconym lub złożyć w placówce banku, prosząc o potwierdzenie wpływu pisma na kopii wniosku.

Sprawdź również: Ile czasu ma bank na usunięcie z BIK?

Pozew WIBOR

Od kilku lat obserwujemy jednolity trend orzeczniczy uwzględniający znakomitą większość pozwów w sprawach kredytów frankowych. Wnioski z takiego stanu rzeczy zaczynają wyciągać również kredytobiorcy kredytów złotówkowych, którzy coraz częściej zastanawiają się nad skierowaniem sprawy do sądu. Czy można usunąć WIBOR z umowy? Otóż tak, w tym celu należy złożyć pozew wibor do sądu.

Żeby odpowiednio przygotować pozew do sądu należy posłużyć się złożoną argumentacją i odpowiednio sposób sformułować swoje roszczenia. Kwestie te są niezwykle istotne, bowiem nie będzie możliwości przeprowadzenia drugiego postępowania w razie niepowodzenia. Dlatego też warto powierzyć swoje sprawy profesjonalnej kancelarii prawnej, która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa bankowego.

Kredytobiorcy kredytów w złotówkach mogą w swoich umowach kredytowych posiadać postanowienia niedozwolone dotyczące wskaźnika WIBOR. Oprocentowanie WIBOR pojawia się w większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez banki. Warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który w pierwszym kroku dokona analizy umowy kredytowej. Po analizie umowy może się okazać, że są szanse na uwolnienie się od umowy kredytowej wskutek jej wadliwości.

Kredytobiorcy mogą wystąpić do sądu zarówno z pozwem o usunięcie WIBOR, jak również o unieważnienie umowy. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania od sądu zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy na czas trwania postępowania sądowego w postaci zawieszenia obowiązku zapłaty rat.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162