SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie opóźnienia trafiają do BIK?

Jakie opóźnienia trafiają do BIK

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce gromadzi informacje na temat historii kredytowej i zadłużenia konsumentów. W BIK znajdują się dane zarówno dotyczące terminowej spłaty zobowiązań, ale także te dotyczące braku terminowych spłat zobowiązań przez dłużnika. BIK gromadzi dane dotyczące różnych rodzajów zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki, karty kredytowe, debety czy leasing. Opóźnienia w spłacie zobowiązań finansowych mogą trafić do BIK, jeśli przekraczają pewne określone limity czasowe.

Opóźnienie a wpisanie do BIK

To po jakim czasie od braku płatności raty wpis pojawi się w BIK zależy m.in. od danego banku i jego polityki wewnętrznej. Warto zauważyć, że zgłaszanie informacji o opóźnieniach do BIK jest praktyką stosowaną przez większość banków i instytucji finansowych, ale nie jest to wymóg obowiązkowy. Nie wszystkie opóźnienia muszą być zgłaszane do BIK. Długotrwałe opóźnienia, powodujące wpis do BIK mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową i ewentualną zdolność do uzyskania nowych kredytów lub pożyczek w przyszłości. Dlatego też zawsze warto dbać o terminową spłatę swoich zobowiązań finansowych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci opóźnień zgłaszanych do BIK.

Czym grozi opóźnienie w spłacie kredytu?

Jeżeli nie masz kłopoty finansowe i zalegasz z płatnością rat grozi Ci nie tylko wpisanie do BIK. Instytucja finansowa w pierwszym kroku przypomni Ci o zaległej płatności. Można spodziewać się wysłania przez bank upomnień, smsów czy też wezwania do zapłaty. Zwykle przy opóźnieniu wynoszącym ponad 60 dni (w zależności od warunków umowy) bank wypowiada umowę kredytu, a następnie kieruje sprawę do sądu. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań jest kontakt z bankiem. Bowiem bank może przykładowo zaproponować wstrzymanie płatności kilku rat czy też zmniejszenie wysokości raty przy wydłużeniu okresu kredytowania. To zaś może pomóc kredytobiorcy odzyskać równowagę finansową.

Jak usunąć wpis w BIK?

Zgodnie z przepisami to czy można usunąć dane z BIK jest uzależnione od tego ile wynosiło nasze opóźnienie w spłacie zobowiązania. Jeżeli opóźnienie przekroczy 60 dni i jednocześnie minęło kolejnych 30 dni od momentu wysłania informacji przez bank o zamiarze przetwarzania danych, to mogą być one przetwarzane przez 5 lat. Wówczas przez 5 lat nie ma możliwości usunięcia tego wpisu. Jeżeli natomiast nasze opóźnienie jest mniejsze niż 60 dni wpis w BIK może zostać usunięty na skutek cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez kredytodawcę. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym czasie bez podawania konkretnego powodu.

Jak sprawdzić BIK?

Aby sprawdzić informacje jakie są dostępne w BIK należy dokonać rejestracji na portalu Biura Informacji Kredytowej. Wówczas można pobrać raport BIK, czyli zestawienie wszystkich informacji na temat Twojej historii kredytowej. W raporcie BIK będą widoczne dane m.in. odnośnie tego czy spłata zobowiązań była terminowa czy też występowały opóźnienia. Koszt uzyskania takiego raportu BIK to 39 zł. Warto sprawdzić swoją historię kredytową chociażby z tego powodu, że zdarzają się błędy i czasami do BIK omyłkowo wpisywane są opóźnienia u kredytobiorców, którzy regularnie spłacają zaciągnięte zobowiązania.  Aby usunąć błędne dane z BIK należy złożyć odpowiedni wniosek o ich korektę.

Pozew WIBOR

Niektórym z kredytobiorców spłacającym kredyty hipoteczne w złotówkach w ostatnim czasie raty kredytowe wzrosły nawet dwukrotnie. Nie powinno więc dziwić to, że wielu kredytobiorców szuka rozwiązania jak je obniżyć. Sposobem na obniżenie rat może być usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy. Coraz więcej kredytobiorców decyduje się w tym celu na złożenie pozwu WIBOR do sądu. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która w pierwszym kroku dokona analizy umowy kredytowej. Po analizie umowy może się okazać, że są szanse na uwolnienie się od umowy kredytowej wskutek jej wadliwości.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....