SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi WIRON dzisiaj?

Ile wynosi WIRON dzisiaj?

WIRON to wskaźnik oprocentowania przy kredytach. Wskaźnik ten ma zastąpić dotychczas widniejący w umowach kredytowych WIBOR. Wszyscy kredytobiorcy posiadający kredyty ze zmiennym oprocentowaniem powinni bliżej przyjrzeć się tematowi wskaźnika WIRON, bo już niedługo będzie on obecny w ich umowach kredytowych. Przeczytaj więcej na temat stawki WIRON i dowiedz się jakie są obecnie jego notowania.

Ile wynosi stawka WIRON dzisiaj?

Aktualne stawki wskaźnika WIBOR i WIRON można sprawdzić na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl. Na dzień 19 maja 2023 r. wskaźnik WIRON kształtował się na następującym poziomie:

  • WIRON 6M – 5,92835%
  • WIRON 3M – 5,83013%
  • WIRON 1M – 5,87686%

Dla porównania warto wskazać jak kształtował się w tym samym czasie wskaźnik WIBOR.

Widać zatem, że wskaźnik WIRON pozostaje na niższym poziomie niż wskaźnik WIBOR. Powstaje zatem pytanie czy będzie to miało wpływ na zmniejszenie się rat kredytowych? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.  Przede wszystkim wskazuje się, że wskaźnik WIRON będzie mniej podatny na manipulacje niż wskaźnik WIBOR. Na uwadze należy mieć, że WIRON nie eliminuje ryzyka wzrostu wysokości rat kredytowych. Zatem możliwe, że przy wskaźniku WIRON raty kredytów będą niższe jednak nie jest to nic pewnego, jak też spadek ten nie będzie aż tak znaczący.

WIRON zastępuje WIBOR

WIBOR znika powoli z rynku polskich kredytów. Zmiany w prawie, postulowane przez Ministerstwo Finansów, sprawiły, że począwszy od 2023 roku wskaźnik WIBOR ma być stopniowo zastępowany „nowym WIBOREM” tzw. wskaźnikiem WIRON. Tak więc proces zastępowania WIBOR-u przez WIRON już się rozpoczął. Jego zakończenie ma potrwać do 2025 roku. Wówczas WIBOR ma zostać zlikwidowany tj. przestać być publikowany. Od 2025 roku obowiązywał będzie już wyłącznie wskaźnik WIRON. Jest to informacja istotna dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR. Z pewnością banki przeprowadzą kampanie informacyjne odnośnie takiej zmiany. Sama zmiana nie będzie aż tak odczuwalna dla kredytobiorców, gdyż nie będzie od nich wymagała podjęcia żadnych czynności. Cały proces zamiany WIBOR-u na WIRON będzie odbywał się automatycznie.

WIBOR w kredytach złotówkowych

Obecnie cały czas toczy się dyskusja na temat tego czy WIBOR jest uczciwy. Podnosi się, że WIBOR nie spełnia wymogów określonych w unijnym rozporządzeniu BMR w zakresie reprezentatywności, rynkowości i adekwatności. Wskaźnik WIBOR nie jest bowiem wyznaczany w oparciu o rzeczywiste transakcje międzybankowe, a transakcje fikcyjne, przez co istnieje możliwość wpływania na wysokość tego wskaźnika przez banki. Wszystko to sprawia, że kredytobiorcy złotówkowi decydują się na złożenie do sądu pozwu WIBOR i rozpoczęcia walki z bankiem. Choć linia orzecznicza w przypadku kredytów złotówkowych ze stawką WIBOR nie jest tak ukształtowana jak w przypadku kredytów frankowych to spraw dotyczących eliminacji WIBOR zdecydowanie przybywa. Wyeliminowanie WIBOR z umowy to bowiem ogromne oszczędności dla kredytobiorcy, dlatego też warto zapoznać się bardziej szczegółowo z tematem wadliwości umów kredytów złotówkowych opartych o stawkę WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....