SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy bank widzi, że jest się na wypowiedzeniu?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy bank widzi, że jest się na wypowiedzeniu?

Dla banku idealnym kredytobiorcą jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, na czas nieokreślony u tego samego pracodawcy. Co prawda umowa na czas nieokreślony nie wyklucza jej zakończenia, jednak okoliczność ta daje dużą szansę na terminową spłatę rat kredytu przez kredytobiorcę z otrzymywanych dochodów. Co dzieje się w sytuacji, gdy kredytobiorca ubiegający się o kredyt traci pracę? Skąd kredytodawca pozyskuje informację o wypowiedzenie umowy o pracę kredytobiorcy?

Czytaj również: Jak dogadać się z bankiem?

Zaświadczenie o zarobkach – informacja o wypowiedzeniu umowy

Informacja o wypowiedzeniu umowy znajduje się w zaświadczeniu o zarobkach. Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, który potwierdza wysokość wynagrodzenia pracownika. Powyższe zaświadczenie jest często wymagane w różnych sytuacjach, takich jak wnioskowanie o kredyt hipoteczny lub gotówkowy, wynajem mieszkania, ubieganie się o różne świadczenia socjalne itp. Banki często przed udzieleniem kredytu proszą klienta o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Wypowiedzenie umowy – czy dostanę kredyt?

Zaświadczenie o zarobkach zawierające informację o wypowiedzeniu umowy o pracę, co do zasady zamyka kredytobiorcy drogę do uzyskania kredytu. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki. Bank zdecyduje się na udzielenie kredytu pomimo wypowiedzenia umowy o pracę, w sytuacji, gdy kredytobiorca udowodni, że nawet po zakończeniu umowy z obecnym pracodawcą będzie otrzymywał dochody pozwalające na terminową spłatę kredytu.

Kredytobiorca musi więc przedstawić inne udokumentowane dochody np. wpływy z powtarzalnych umów o dzieło czy z prowadzonej obok pracy na etacie działalności gospodarczej. Jeżeli kredytobiorca ma już podpisaną nową umowę o pracę z innym pracodawcą również powinien ją przedłożyć do banku. Zwiększy to jego szanse na uzyskanie kredytu.

Historia rachunku bankowego

Istnieją również sytuacje, kiedy bank nie wymaga przedłożenia zaświadczenia o zarobkach. Najczęściej zdarza się tak, gdy klient chce pożyczyć niewielką kwotę. W celu potwierdzenia dochodów bank prosi o przedłożenie historii rachunku bankowego. Na podstawie comiesięcznych transakcji sprawdza wysokość wpływów na konto.  

Wiele banków, na podstawie historii rachunku bankowego wylicza kredytobiorcy dostępny limit kredytowy i umożliwiają jego uruchomienie w bardzo prosty sposób. W takie sytuacji bank nie ma informacji, że kredytobiorca otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt a wypowiedzenie umowy

Czy kredytobiorca musi informować bank o wypowiedzeniu umowy o pracę? W umowach kredytów hipotecznych mogą znajdować się postanowienia zobowiązujące kredytobiorcę do informowania banku o każdej istotnej zmianie sytuacji majątkowej. Nie zawsze kredytobiorcy pamiętają o tym zapisie i często nie udzielają na bieżąco informacji o zmianach w swojej sytuacji majątkowej. Może się zdarzyć tak, że to bank zwróci się do kredytobiorcy o dostarczenie kolejnego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy

Zmiana przez kredytobiorcę pracy nie ma wpływu na kredyt hipoteczny. Bank nie może bowiem zabronić kredytobiorcy zmiany pracy, jednak ma prawo wymagać od kredytobiorcy utrzymywania określonego poziomu dochodów, pozwalającego na regulowanie zobowiązania. W sytuacji, gdy kredytobiorca zmienia prace i jego wynagrodzenie pozwoli na regulowanie rat kredytu w terminie bank nie będzie ingerował w sytuację zawodową kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny a utrata pracy

Jeżeli kredytobiorca utraci prace i w konsekwencji będzie miał problem z terminowym regulowaniem rat kredytu warto złożyć do banku wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia polega na renegocjacji warunków umowy (np. na wydłużeniu okresu kredytowania i zmniejszeniu rat) lub zawieszeniu spłaty kredytu na kilka miesięcy.

Dodatkowo kredytobiorca, który utracił prace powinien sprawdzić w swojej umowie czy jest tam zawarty zapis o konieczności poinformowania banku o zmianie sytuacji życiowej i finansowej kredytobiorcy.

Na wypadek utraty pracy można zabezpieczyć się specjalnym ubezpieczeniem od utraty pracy, które można wykupić głównie przy podpisywaniu umowy kredytu hipotecznego. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa zobowiązanie raty przez określony czas.

Pozew WIBOR

W ostatnim czasie można zauważyć wzrost liczby spraw sądowych, których przedmiotem jest wskaźnik WIBOR. W złożonych pozwach WIBOR kredytobiorcy oraz reprezentujące ich kancelarie adwokackie lub radcowskie podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR są abuzywne. Sprawy sądowe zmierzać będą do usunięcia zapisów dotyczących WIBOR, dlatego warto już teraz Warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162