SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy bank widzi, że jest się na wypowiedzeniu?

Czy bank widzi, że jest się na wypowiedzeniu?

Dla banku idealnym kredytobiorcą jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, na czas nieokreślony u tego samego pracodawcy. Co prawda umowa na czas nieokreślony nie wyklucza jej zakończenia, jednak okoliczność ta daje dużą szansę na terminową spłatę rat kredytu przez kredytobiorcę z otrzymywanych dochodów. Co dzieje się w sytuacji, gdy kredytobiorca ubiegający się o kredyt traci pracę? Skąd kredytodawca pozyskuje informację o wypowiedzenie umowy o pracę kredytobiorcy?

Zaświadczenie o zarobkach – informacja o wypowiedzeniu umowy

Informacja o wypowiedzeniu umowy znajduje się w zaświadczeniu o zarobkach. Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, który potwierdza wysokość wynagrodzenia pracownika. Powyższe zaświadczenie jest często wymagane w różnych sytuacjach, takich jak wnioskowanie o kredyt hipoteczny lub gotówkowy, wynajem mieszkania, ubieganie się o różne świadczenia socjalne itp. Banki często przed udzieleniem kredytu proszą klienta o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Wypowiedzenie umowy – czy dostanę kredyt?

Zaświadczenie o zarobkach zawierające informację o wypowiedzeniu umowy o pracę, co do zasady zamyka kredytobiorcy drogę do uzyskania kredytu. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki. Bank zdecyduje się na udzielenie kredytu pomimo wypowiedzenia umowy o pracę, w sytuacji, gdy kredytobiorca udowodni, że nawet po zakończeniu umowy z obecnym pracodawcą będzie otrzymywał dochody pozwalające na terminową spłatę kredytu.

Kredytobiorca musi więc przedstawić inne udokumentowane dochody np. wpływy z powtarzalnych umów o dzieło czy z prowadzonej obok pracy na etacie działalności gospodarczej. Jeżeli kredytobiorca ma już podpisaną nową umowę o pracę z innym pracodawcą również powinien ją przedłożyć do banku. Zwiększy to jego szanse na uzyskanie kredytu.

Historia rachunku bankowego

Istnieją również sytuacje, kiedy bank nie wymaga przedłożenia zaświadczenia o zarobkach. Najczęściej zdarza się tak, gdy klient chce pożyczyć niewielką kwotę. W celu potwierdzenia dochodów bank prosi o przedłożenie historii rachunku bankowego. Na podstawie comiesięcznych transakcji sprawdza wysokość wpływów na konto.  

Wiele banków, na podstawie historii rachunku bankowego wylicza kredytobiorcy dostępny limit kredytowy i umożliwiają jego uruchomienie w bardzo prosty sposób. W takie sytuacji bank nie ma informacji, że kredytobiorca otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Czy kredytobiorca musi informować bank o wypowiedzeniu umowy o pracę?

W umowach kredytów hipotecznych mogą znajdować się postanowienia zobowiązujące kredytobiorcę do informowania banku o każdej istotnej zmianie sytuacji majątkowej. Nie zawsze kredytobiorcy pamiętają o tym zapisie i często nie udzielają na bieżąco informacji o zmianach w swojej sytuacji majątkowej. Może się zdarzyć tak, że to bank zwróci się do kredytobiorcy o dostarczenie kolejnego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Pozew WIBOR

W ostatnim czasie można zauważyć wzrost liczby spraw sądowych, których przedmiotem jest wskaźnik WIBOR. W złożonych pozwach WIBOR kredytobiorcy oraz reprezentujące ich kancelarie adwokackie lub radcowskie podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR są abuzywne. Sprawy sądowe zmierzać będą do usunięcia zapisów dotyczących WIBOR, co wpłynie na zmniejszenie raty kredytu, jak również na unieważnieniu całej umowy kredytowej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....