SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto?

Data ostatniej aktualizacji:

O czym należy pamiętać przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i poradami ekspertów.

Całkowita spłata kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny to niejednokrotnie zobowiązanie na kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt lat. Wiele osób przeraża perspektywa związania się umową kredytu na tak długi okres czasu. Warto jednak pamiętać, że większość banków uwzględnia w umowach możliwość spłaty kredytu hipotecznego przed terminem. Szybsza spłata kredytu ma zarówno zalety, jak i wady, z którymi warto się zapoznać, żeby przekonać się, czy całkowita spłata kredytu hipotecznego przed terminem jest opłacalna.

Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu, w pierwszej kolejności zawsze należy przeanalizować umowę zawartą z bankiem, pod kątem możliwości nadpłaty kredytu.

Zdarza się, że w niektórych umowach znajdują się zapisy warunkujące możliwość nadpłaty kredytu hipotecznego od obowiązku uiszczenia prowizji. Z reguły zastrzeżenie takie obowiązuje tylko w początkowym okresie od podpisania umowy. W takim wypadku warto zastanowić się, czy nie należy wstrzymać się chwilę z nadpłatą kredytu, aż obowiązek zapłaty prowizji ustanie.

Warto również pamiętać, że możliwości w zakresie wcześniejszej spłaty mogą różnić się w zależności od daty podpisania umowy kredytu hipotecznego. Jest to związane ze zmianami w prawie, które weszły w życie w lipcu 2017 r., a konkretniej z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Całkowita spłata kredytu przy umowach zawartych przed lipcem 2017 r.

Umowy kredytowe podpisane przed lipcem 2017 r. nie zostały objęte zapisami ustawy o kredycie hipotecznym. Oznacza to, że również w przypadku takich umów kredytobiorca może spłacić kredyt przed terminem, ale wiązać się to może z dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi dodatkowych opłat. W umowach zawartych przed lipcem 2017 r. banki miały bowiem możliwość dowolnego kształtowania wysokości opłat za wcześniejszą spłatę i okresu, w którym opłata taka jest naliczana.

Szybsza spłata kredytu dla umów zawartych od lipca 2017r.

Sytuacja kredytobiorców, którzy swoje umowy podpisali w lipcu 2017 r. lub później jest zdecydowanie bardziej korzystna. Zgodnie bowiem z brzmieniem nowych przepisów bank może pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu jedynie w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy ze zmiennym oprocentowaniem. W przypadku umów opartych o stałą stopę procentową dodatkowe opłaty mogą być naliczane w całym okresie obowiązywania umowy.

Co z odsetkami przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Wielu kredytobiorców zastanawia się jak wcześniejsza spłata kredytu wpłynie na ich zobowiązanie w zakresie zapłaty odsetek od pożyczonego kapitału. Każda nadpłata kapitału zmniejsza wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania i stanowi istotne odciążenie budżetu kredytobiorcy.

Nadpłata kredytu powoduje przy tym automatyczne umorzenie odsetek za nadpłacony kapitał, a to właśnie odsetkowa część raty wzrasta na skutek podwyższania stóp procentowych. Warto przy tym pamiętać, że nadpłata kredytu skutkować może skróceniem okresu kredytowania, ale też zmniejszeniem wysokości rat. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety, a kredytobiorca może zadecydować, z którego z nich zamierza skorzystać dokonując nadpłaty kredytu.

Jak spłacić kredyt hipoteczny przed terminem?

W wypadku gdy nasza umowa umożliwia spłatę kredytu przed terminem, sama procedura spłaty/nadpłaty kredytu nie jest nazbyt skomplikowana. Z pewnością każdorazowo warto skontaktować się z opiekunem kredytu z ramienia banku. Z reguły przy spłacie całości kapitału bank generuje specjalny rachunek bankowy, na który zrealizowany ma zostać przelew. Dodatkowo koniecznym będzie wypełnienie stosownego wniosku, którego formularze dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach banku.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

W przypadku otrzymania dodatkowej gotówki w budżecie domowym, wielu kredytobiorców zastanawia się czy warto przeznaczyć te środki na wcześniejszą spłatę zobowiązania. Spłata kredytu przed czasem niesie za sobą wiele korzyści:

  • obniżenie kosztów – spłata kredytu przed czasem skutkuje oszczędnością na odsetkach. Kończąc umowę kredytową kredytobiorca może zrezygnować z dodatkowych produktów finansowych, takich jak karta czy konto, z których korzystał przy okazji spłaty,
  • więcej gotówki w budżecie domowym –  kredytobiorca uwalnia się od comiesięcznych zobowiązań,
  • poprawa zdolności kredytowej całkowita spłata aktualnego zobowiązania zwiększa szansę na otrzymanie kolejnego kredytu, na korzystniejszych warunkach niż dotychczas,
  • nieruchomość bez hipoteki – spłata kredytu hipotecznego przed terminem powoduje, że bank zostaje wykreślony z księgi wieczystej nieruchomości i nie ma już do niej jakichkolwiek praw. Właściciel może dysponować swoją nieruchomością  bez żadnych ograniczeń,
  • poprawa komfortu psychicznego – spłata kredytu hipotecznego przed czasem skutkuje tym, że kredytobiorca nie musi już martwić się o pieniądze na ratę kredytu oraz że wydarzy się coś niespodziewanego, co wpłynie na niemożność spłaty.

Co jest zwracane przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Kredytobiorca dokonując spłaty kredytu hipotecznego przed terminem zastanawia się ile dostanę za wcześniejszą spłatę kredytu? Spłacający kredyt przed czasem zwrotowi podlegają koszty początkowe, np. opłaty administracyjne, ubezpieczeniowe lub prowizja. Na zwrot prowizji i kosztów pozaodsetkowych mogą liczyć głównie osoby, które wzięły kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017 r.

Czy bank zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu?

W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt zobowiązania ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy. Zwrot jest należny, nawet kiedy konsument poniósł je przed spłatą kredytu. Identyczna zasada obowiązuje przy nadpłacie. Oznacza to, że spłacając kredyt hipoteczny przed terminem, uiszczasz odsetki wyłącznie za czas korzystania z pożyczonych pieniędzy.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...