SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zaskarżenie WIBOR – co trzeba wiedzieć?

Data ostatniej aktualizacji:

Zaskarżenie WIBOR

W niniejszym artykule odpowiemy na pytania, które często pojawiają się w rozmowach na temat wadliwości WIBOR i zaskarżenia WIBOR. Kredytobiorcy, którzy mają kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym właśnie o wskaźnik WIBOR, powinni zainteresować się tym tematem, gdyż do sądów trafia coraz więcej pozwów wskazujących na wadliwość WIBOR.

Zobacz również: Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej – wszystko co warto wiedzieć

Jakie są wady wskaźnika WIBOR i jakie mają one konsekwencje dla kredytobiorców?

Wskaźnik WIBOR jest wykorzystywany do obliczenia oprocentowania kredytu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy zatem wysokość raty kredytu. Powinien być więc on określany w sposób zrozumiały, jasny i dostępny.

Kredytobiorca podpisujący umowę kredytową powinien móc zweryfikować sposób ustalania wskaźnika WIBOR. W większości przypadków jednak nie miało to miejsca. Nawet szczegółowa analiza umowy kredytu nie pozwala przeciętnemu konsumentowi na zrozumienie – co oznacza wskaźnik WIBOR, od czego zależy i jak jego wysokość przekłada się na wysokość zobowiązania.

Co więcej, sam sposób ustalania wskaźnika WIBOR także budzi wątpliwości. WIBOR bowiem jest ustalany w oparciu o własne szacunki banków lub o ich deklaracje, nie zaś o w rzeczywistości zawarte transakcje. To wszystko sprawia, że bank ma możliwość wpływania na wskaźnik WIBOR, a tym samym też na wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Czy istnieje podstawa prawna do zaskarżenia umów kredytowych z powodu wadliwości stawki WIBOR?

W zależności od zapisów umownych i okoliczności konkretniej sprawy wskaźnik WIBOR może zostać uznany za postanowienie niedozwolone w myśl art. 3851 kodeksu cywilnego. Istnieją podstawy ku temu, aby twierdzić, że umowy kredytów złotówkowych ze stawką WIBOR są wadliwe.

W razie stwierdzenia, że w umowie występują postanowienia niedozwolone (abuzywne), to takie postanowienia nie wiążą konsumenta od początku trwania umowy. Umowa kredytu powinna obowiązywać z wyłączeniem klauzuli abuzywnej. Istnieje bogate orzecznictwo TSUE i sądów powszechnych, które podkreśla, że na bank powinien poinformować klienta o zakresie o ryzyku związanym z danym produktem w sposób jednoznaczny i zrozumiale unaoczniający konsumentowi, wszelkie ryzyka.

Wobec czego zaskarżenie WIBOR i wykreślenie go z umowy spowoduje nie tylko zmniejszenie przyszłych rat kredytu, ale również zwrot już nadpłaconych rat kredytu. Istnieje także możliwość unieważnienia WIBOR, a dokładniej uznania całej umowy kredytu za nieważną. Wówczas wszystkie świadczone sobie przez strony świadczenia podlegają zwrotowi. Zatem kredytobiorca zwraca bankowi kapitał kredytu, a bank dotychczas wpłacone przez kredytobiorca raty i inne koszty związane z umową kredytu.

Jakie działania są rekomendowane dla osób chcących zaskarżyć umowy kredytowe związane z manipulacją stawką WIBOR?

Pierwszym krokiem do tego, aby zaskarżyć WIBOR jest analiza umowy kredytu. Bez jej dokonania nie można stwierdzić czy umowę można podważyć i jakie są szanse powodzenia. Nasza kancelaria WIBOR dokonuje bezpłatnej analizy umowy kredytu. W związku z czym, pierwszy krok jest łatwy do wykonania i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Zachęcamy także do skorzystania z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator WIBOR, który wstępnie określa kwotę, o jaką można starać się w sporze z bankiem.

Jeżeli po analizie umowy przez prawnika okaże się, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, istnieje możliwość zaskarżenia WIBOR przed sądem. W tym celu należy złożyć pozew do właściwego sądu. Przedtem jednak należy uzyskać niezbędną dokumentację z banku dotyczącą kredytu i dokonać wyliczenia samego roszczenia.

Nasza kancelaria WIBOR kompleksowo pomaga na każdym etapie sprawy, w tym pozyskaniu dokumentacji z banku oraz przeprowadzeniu procesu sądowego. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w sporach z bankami, dzięki czemu znamy wszelkie zawiłości tych spraw.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162