SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wady kredytu 2%

Data ostatniej aktualizacji:

wady kredytu 2%

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% wywołał niemałe zamieszkanie na rynku nieruchomości. Wnioski o skorzystanie z kredytu 2% można składać od lipca 2023 roku. Chętnych do skorzystania z kredytu 2% okazało się być więcej niż przewidywano. Czy rzeczywiście bezpieczny kredyt 2% się opłaca?

Zobacz również: Bezpieczny Kredyt 2% – czy zabraknie środków finansowych?

Czy warto brać kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to program rządowy, który przewiduje dopłatę państwa do odsetek od kredytu. Kredyt jest udzielany z oprocentowaniem stałym, które przez 10 lat będzie obniżone do 2%. Jednak tak naprawdę oprocentowanie kredytu 2% jest zdecydowanie wyższe, ponieważ sama podstawa 2% nie uwzględnia marży, narzucanej przez bank, która jest również doliczona do kredytu. Banku Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do kredytu różnicę pomiędzy oprocentowaniem stałym, pomniejszonym o marżę banku, a poziomem 2%. Wskazać należy, że samo oprocentowanie według stałej stopy procentowej wydaje się być rozwiązaniem bezpiecznym, bowiem nie wiąże się z ryzykiem wzrostu rat w przypadku zmian wysokości wskaźnika referencyjnego.

Niskie oprocentowanie jest niezaprzeczalnie korzyścią kredytu 2%. W porównaniu z ofertami innych kredytów bez dopłat, kredyt 2% wypada bardzo korzystnie. Oferowany kredyt 2 procent jest obecnie sporo tańszy niż normalne kredyty, oferowane obecnie przez banki, stąd też cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety nie każdy może się o niego starać, gdyż trzeba spełniać określone kryteria jak m.in. kryterium wieku (poniżej 45 lat) czy też kryterium pierwszej nieruchomości.

Czy kredyt 2% jest limitowany?

W myśl obowiązującej ustawy środki przewidziane na dopłaty do kredytów w 2024 r. wynoszą 941 mln zł. Szacuje się, że w 2023 roku wykorzystany zostanie budżet przewidziany na 2024 rok. W przypadku wyczerpania się przewidzianych środków na dopłaty przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane. Przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane, jeśli kwota dopłat przekroczy 90% przewidzianych środków na dany roku. Może się zatem okazać, że już z początkiem stycznia 2024 r. zostanie wstrzymane składanie kolejnych wniosków. Zainteresowanie kredytem 2% jest bowiem bardzo duże, a liczba złożonych wniosków przerosła oczekiwania.

Sprawdź również: Kalkulator WIBOR

Jakie są minusy kredytu 2%?

Wskazać należy, że aby uzyskać kredyt 2% należy posiadać zdolność kredytową, którą bada kredytujący bank. Zdolność ta musi być adekwatna do kwoty kredytu, o jaką stara się kredytobiorca. Nie każdy zatem uzyska Bezpieczny Kredyt 2 procent.

Za minus bezpiecznego kredytu 2% należy uznać ograniczenia, jaki zostały nałożone m.in. w kwestii wcześniej posiadanych nieruchomości. Jeżeli w przeszłości było się właścicielem mieszkania, domu czy spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (nawet w przypadku jego sprzedaży wiele lat temu) to kredytu się nie dostanie. Co więcej, nawet jeżeli jeden z małżonków kiedyś było właścicielem mieszkania czy domu to również bezpieczny kredyt 2% nie będzie mógł zostać im udzielony.

Należy mieć świadomość, że dofinansowanie spłaty rat obowiązuje tylko przez pierwsze 10 lat. Po upływie tego okresu raty będą już wyliczane zgodnie ze standardowym oprocentowaniem proponowanym w danym okresie przez bank. Dla osób, które po zakończeniu dopłat nie będą mogły poradzić sobie ze spłatą pełnych rat, przewidziano możliwość wydłużenia okresu spłaty o kolejne 5 lat.

Wadą kredytu może okazać się również to, że łatwo można utracić prawo do dopłat. Jeżeli zaś takie prawo do dopłat utracimy to w niektórych przypadkach należy będzie nawet zwrócić przyznane dopłaty powiększone o ustawowe odsetki. Kredytobiorca może stracić prawo do dopłaty m.in. w poniższych sytuacjach gdy:

  • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego kredytobiorca nie rozpoczął w prowadzenia gospodarstwa domowego w tym domu;
  • kredytobiorca zbył prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania;
  • nieruchomość lub jego część wynajęto lub użyczono;
  • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;
  • w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek wieku poniżej 45 lat;
  • nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162