SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego – czym jest?

Data ostatniej aktualizacji:

Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego - czym jest?

Wiele osób zastanawiać się może czym jest ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego? Rzeczywiście w powszechnej świadomości mechanizm ustawowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego jest dużo bardziej znany pod nazwą wakacji kredytowych. Program ten, choć z pewnymi zmianami, jest kontynuacją programu pomocy kredytobiorcom, który funkcjonował w 2022 i 2023 r.

Jakie są warunki uzyskania ustawowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego? Jak wygląda procedura wnioskowania o ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo poniżej.

Jakie są skutki dla kredytobiorcy ustawowego zawieszenia spłaty rat kredytu?

Skutki dla kredytobiorcy ustawowego zawieszenia spłaty rat są korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, pod pewnymi jednak warunkami. Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego prowadzi do sytuacji, w której, w konkretnych okresach, bank nie ściąga należności z tytułu raty odsetkowo kapitałowej. W 2024 r. można zawiesić dwie raty w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz dwie raty w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Jak łatwo zauważyć, ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego pozwala zaoszczędzić w 2024 r. na płatności maksymalnie 4 rat kredytu. Nie oznacza to jednak, że raty te przepadają, czy ustaje obowiązek ich spłaty. W praktyce płatność rat przechodzi na koniec harmonogramu spłat i niejako wydłuża okres spłaty kredytu.

W związku z powyższym najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, przy skorzystaniu z wakacji kredytowych, jest rozsądne przeznaczenie zaoszczędzonych tymczasowo środków. Jeżeli możliwości ekonomiczne kredytobiorcy na to pozwalają, warto rozważyć nadpłatę kapitału kredytu o środki pozyskane dzięki zawieszeniu płatności rat. Takie działanie, wedle decyzji kredytobiorcy, może doprowadzić do skrócenia okresu kredytowania lub zmniejszenia wysokości miesięcznej raty kredytu. Dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli przeczuwamy, że możemy mieć problemy w płatności rat kredytu, jest również przeznaczenie środków zaoszczędzonych dzięki wakacjom kredytowym na tzw. „finansową poduszkę bezpieczeństwa”.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy

Jakie są procedury i terminy wnioskowania o ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego?

Jakie są warunki uzyskania ustawowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego? O ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wnioskować można od 15 maja 2024 r. Procedura złożenia wniosku jest bardzo prosta i przejrzysta. Wniosek najłatwiej złożyć drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z aplikacji bankowej. Alternatywną formą jest złożenie wniosku w formie papierowej. Bank potwierdza złożenie wniosku w terminie 21 dni, a ewentualny brak potwierdzenia, przy jednoczesnym prawidłowym złożeniu wniosku, nie wpływa na okres zawieszenia płatności rat kredytu.

Czy ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy wszystkich banków i wszystkich rodzajów kredytów?

Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy wszystkich banków, ale już nie wszystkich kredytów i kredytobiorców. Zgodnie z warunkami wakacji kredytowych, ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przeznaczone jest dla osób, które:

  • posiadają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł;
  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD;
  • zawarły umowę takiego kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.;
  • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Pozew WIBOR jako alternatywna pomoc dla kredytobiorców

Każdy kto posiada kredyt WIBOR powinien zastanowić się nad rozważeniem pozwania banku o unieważnienie WIBOR. Wstępne korzyści z ewentualnego wyroku uwzględniającego powództwo łatwo obliczyć korzystając z darmowego narzędzia jakim jest kalkulator WIBOR. Wygrana z bankiem nie jest oczywista, a samo postępowanie należy do dość skomplikowanych, warto więc w procesie sądowy wspierać się profesjonalną pomocą, jaką świadczy kancelaria WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162