SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

RPP obniża stopy procentowe – jak będzie wyglądać oprocentowanie starych i nowych kredytów hipotecznych?

RPP obniża stopy procentowe

We wrześniu 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. Decyzja ta była spodziewana przez większość ekonomistów. Spadająca inflacja zwiastowała dokonanie pierwszych obniżek stóp procentowych jesienią bieżącego roku. Pewną niespodzianką była natomiast skala obniżki aż o 0,75 pkt. proc. W październiku RPP podjęła decyzję o dalszej obniżce tym razem o 0,25 pkt. proc. Decyzja NBP miała istotny wpływ na polską gospodarkę i sytuację kredytobiorców.

Obniżenie stóp procentowych istotnie wpłynęło na spadek wartości wskaźnika WIBOR, a tym samym na wysokość rat kredytu. Kredytobiorcy kredytów o zmienny oprocentowaniu skutki obniżki stóp procentowych odczują po upływie czasu – trzech miesięcy przy umowach opartych o WIBOR 3M oraz pół roku dla umów WIBOR 6M. Kredytobiorcy, którzy dopiero zamierzają zaciągnąć kredyt, powinni spodziewać się natomiast ofert oprocentowanych korzystniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Zobacz również: Cięcie stóp procentowych – prognozy październik 2023

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r.?

Większość kredytobiorców liczy, że RPP utrzyma trend obniżek stóp procentowych. Nie jest to z pewnością pewne, niemniej do takiej polityki NBP może przyczynić się m.in. spadająca inflacja, jak również presja społeczna na dalsze obniżki. Jeżeli nawet obniżki nie wystąpią w każdym miesiącu, to wiele przesłanek wskazuje, że w nadchodzącym czasie możemy spodziewać się dalszego obniżania stóp procentowych.

Wylicz korzyści jakie możesz uzyskać pozywając bank – kalkulator korzyści WIBOR

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...