SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Cięcie stóp procentowych – prognozy 2024

Data ostatniej aktualizacji:

malejące % procentowe

Kolejna obniżka stóp procentowych to powód dla zadowolenia dla kredytobiorców, ale również dla tych, którzy dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu. Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2023 roku zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Październikowa decyzja o cięciu stóp procentowych to już druga z kolej obniżka. We wrześniu stopy procentowe spadły aż o 75 punktów bazowych, co było zaskoczeniem nawet dla wielu ekonomistów. Obecna obniżka jest już nieco mniejsza, bo wynosi 25 punktów bazowych. Ten ruch był już zgodny z przewidywaniami rynku. Obecnie zatem stopy procentowe NBP pozostają na poziomie 5,75 procent. Oznacza to między innymi spadek wzrostu stawek, na podstawie których banki ustalają zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Raty kredytów spadną, ale nie od razu. Znaczenie mają tutaj cykle aktualizacji oprocentowania kredytów hipotecznych, stosowane przez banki.

Stopy procentowe – dalsze prognozy

Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej uzależnione będą od sytuacji gospodarczej, w tym zwłaszcza danych dotyczących inflacji. Obecne obniżki zgodnie ze stanowiskiem RPP były związane z obniżającą się inflacją. Czy zatem można spodziewać się kolejnych obniżek stóp procentowych? Jest to prawdopodobne, jednak jeżeli będzie to miało miejsce, to spadku należy spodziewać się w listopadzie i nie będzie on znaczny. Przewiduje się, że będzie on wynosił 25 punktów bazowych. Nie można zapominać, że wysokie stopy procentowe są sposobem na walkę z inflacją. Ta zaś z początkiem roku może przybrać na sile. Od września 2022 r. stopy procentowe w Polsce były na najwyższym od ponad 20 lat poziomie, również i patrząc na tempo podwyżek stóp procentowych, to także było on najszybsze w historii.

Sprawdź również: WIBOR prognozy 2024

Stopy procentowe prognozy 2024

Co dalej ze stopami procentowymi w 2024 roku? Prognozuje się, że w 2024 roku stopy procentowe w najgorszym wypadku utrzymają się na obecnym poziomie, a w najlepszym będą dalej stopniowo obniżane.

Czy będą dalsze obniżki stóp procentowych? Ekonomiści prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej w 2024 roku zdecyduje się na dwie obniżki stóp procentowych NBP.

Źródło: NBP, PKO Bank Polski.

Prognozy stóp procentowych zakładają, że stopa referencyjna na koniec 2024 roku wyniesie 5,25 proc.

Stopy procentowe październik 2024

Stopy procentowe październik 2024 na ten moment są trudne do oszacowania. Patrząc jednak na prognozy ekonomistów można się spodziewać, że stopy procentowe w październiku 2024 roku będą niższe niż w październiku 2023 roku.

W przyszłym roku prognozowane są kolejne obniżki stóp procentowych. W konsekwencji zauważany będzie również spadek stawki WIBOR. To ważne informacje dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, ponieważ również wysokość ich raty kredytu spadnie.

Korzystne orzecznictwo dotyczące spraw frankowych powoduje, że coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych o zmiennej stopie oprocentowania zastanawia się nad skierowaniem do sądu pozwu WIBOR przeciwko bankowi. . Pomoc prawną w tym zakresie świadczy kancelaria LEX WIBOR. Kancelaria LEX WIBOR posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych z bankami, aktywnie angażując się i reprezentując klientów między innymi w postępowaniach związanych z unieważnieniem WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...