SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Cięcie stóp procentowych – prognozy październik 2023

malejące % procentowe

Kolejna obniżka stóp procentowych to powód dla zadowolenia dla kredytobiorców, ale również dla tych, którzy dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Październikowa decyzja o cięciu stóp procentowych to już druga z kolej obniżka. We wrześniu stopy procentowe spadły aż o 75 punktów bazowych, co było zaskoczeniem nawet dla wielu ekonomistów. Obecna obniżka jest już nieco mniejsza, bo wynosi 25 punktów bazowych. Ten ruch był już zgodny z przewidywaniami rynku. Obecnie zatem stopy procentowe NBP pozostają na poziomie 5,75 procent. Oznacza to między innymi spadek wzrostu stawek, na podstawie których banki ustalają zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Raty kredytów spadną, ale nie od razu. Znaczenie mają tutaj cykle aktualizacji oprocentowania kredytów hipotecznych, stosowane przez banki.

Stopy procentowe – dalsze prognozy

Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej uzależnione będą od sytuacji gospodarczej, w tym zwłaszcza danych dotyczących inflacji. Obecne obniżki zgodnie ze stanowiskiem RPP były związane z obniżającą się inflacją. Czy zatem można spodziewać się kolejnych obniżek stóp procentowych? Jest to prawdopodobne, jednak jeżeli będzie to miało miejsce, to spadku należy spodziewać się w listopadzie i nie będzie on znaczny. Przewiduje się, że będzie on wynosił 25 punktów bazowych. Nie można zapominać, że wysokie stopy procentowe są sposobem na walkę z inflacją. Ta zaś z początkiem roku może przybrać na sile. Od września 2022 r. stopy procentowe w Polsce były na najwyższym od ponad 20 lat poziomie, również i patrząc na tempo podwyżek stóp procentowych, to także było on najszybsze w historii.

Sprawdź również: WIBOR prognozy 2024


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...