Jakie korzyści można osiągnąć po skierowaniu sprawy na drogę sądową? 

W przypadku wydania pozytywnego rozstrzygnięcia przez sąd dla kredytobiorcy, z umowy kredytowej zostaną wyeliminowane zapisy odnoszące się do pobierania przez bank odsetek (marża + WIBOR), które zostaną uznane za klauzule niedozwolone i wobec powyższego są bezskuteczne wobec kredytobiorcy od momentu zawarcia umowy kredytowej. Uiszczone przez kredytobiorcę odsetki do chwili wydania prawomocnego wyroku zostaną zaliczone na kapitał i pomniejszą jego saldo. Umowa kredytowa będzie obowiązywała w dalszym ciągu, a kredytobiorca będzie zobowiązany uiszczać wyłącznie raty kapitałowe zgodnie z harmonogramem spłaty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI