SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Prawomocne zabezpieczenie roszczenia w sprawie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

22 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w trzyosobowym składzie sędziowskim wydał pierwsze w Polsce, przełomowe i co najważniejsze prawomocne postanowienie w sprawie wszczętej na skutek pozwu WIBOR, które jest korzystne dla kredytobiorcy złotówkowego.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie WIBOR

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2023 r. sąd oddalił zażalenie pozwanego Santander Bank Polska S.A. w przedmiocie udzielonego kredytobiorcy w toku postępowania zabezpieczenie roszczenia. Dzięki temu przez cały okres trwania postępowania sądowego kredytobiorca spłacać będzie raty kredytu składające się z części kapitałowej i odsetkowej wyliczonej wyłącznie w oparciu o marżę banku w wysokości 3,09%, bez wskaźnika WIBOR.

Obecnie bank nie może wypowiedzieć kredytobiorcy umowy kredytowej oraz przekazać jego danych do Biura Informacji Kredytowej. Kredytobiorca będzie spłacał kredyt hipoteczny w złotówkach na podstawie nowego harmonogramu dostarczonego przez bank. Powyższe postanowienie jest prawomocne. Bank nie ma możliwości odwołania się od decyzji sądu.

Pozew WIBOR

Nie warto zwlekać i już teraz można dowiedzieć się więcej o swojej umowie kredytu i dalszych możliwościach związanych z usunięciem z niej WIBOR. Kancelaria LEX WIBOR dokonuje analizy umowy zupełnie za darmo i jednocześnie informuje o możliwych dalszych krokach prawnych, korzyściach, jakie wiążą się z danymi rozwiązaniami, ale także o ryzykach.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...