SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Odłączenie współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego PKO BP

Data ostatniej aktualizacji:

Odłączenie współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego PKO BP

Kredyt hipoteczny to najczęściej zobowiązanie finansowe na wiele lat. Nie może więc dziwić, że spora część kredytobiorców decyduje się na wzięcie kredytu z drugą osobą – partnerem lub małżonkiem, celem rozłożenia płatności rat kredytowych na dwie osoby.

Na przestrzeni lat życie może układać się jedna różnie. Czy decyzja o wspólnym kredycie jest nieodwołalna, czy może jednak zwolnienie z długu współkredytobiorcy jest możliwe? Czy w takim wypadku możliwym jest przejęcie kredytu przez jedną osobę, czy też konieczna jest zmiana współkredytobiorcy?

Jakie są procedury i warunki odłączenia współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego w PKO BP?

Wymagania niezbędne do zwolnienia współkredytobiorcy z długu PKO BP są analogiczne jak w przypadku wniosków o zwolnienie współkredytobiorcy z długu kierowanych do innych banków. Kluczowym jest tu zawsze należyte zabezpieczenie spłaty kredytu dla banku. Trzeba pamiętać, że zasadniczo sytuacja, w której umowę kredytową podpisuje dwóch kredytobiorców jest bardziej korzystna z punktu widzenia interesu banku. W przypadku problemów ze spłatą kredytu, bank może bowiem dochodzić przysługujących mu roszczeń od każdego z kredytobiorców, a ich odpowiedzialność ma charakter solidarny.

Zwolnienie współkredytobiorcy z długu powinien zainicjować wniosek kierowany do banku. Trzeba przy tym pamiętać, że żeby w ogóle mogło dojść do zwolnienia współkredytobiorcy z długu PKO BP, czy dowolnego innego banku, należy w treści wniosku wykazać, że po takiej zmianie roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu i odsetek będzie co najmniej równie dobrze zabezpieczone, jak przed złożeniem wniosku o zwolnienie z długu współkredytobiorcy.

Jakie dokumenty są wymagane do przeprowadzenia procesu odłączenia współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego w PKO BP?

Jak zostało już wcześniej wskazane do zwolnienia współkredytobiorcy z długu PKO BP przede wszystkim konieczne jest wypełnienie stosownego wniosku. Wniosek taki powinien zawierać dane wszystkich kredytobiorców oraz banku udzielającego kredytu, jak również informacje pozwalające zidentyfikować umowę kredytową, której dotyczy wniosek.

W treści wniosku powinno znaleźć się stosowne uzasadnienie, z którego wynikać będzie przyczyna, dla której ma dojść do zwolnienia współkredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu. Przyczyną taką może być m.in. orzeczenie rozwodu przez sąd, czy rozpad nieformalnego związku.

Sygnalista – kim jest

Jak zwolnić z długu współkredytobiorcę?

Jak zostało już wskazane, zwolnienie z długu współkredytobiorcy poprzedzone jest złożeniem wniosku do banku. Bank oceniając wniosek skupi się na kwestiach zabezpieczenia jego własnych roszczeń. Warto przy tym pamiętać, że zwolnienie z długu współkredytobiorcy prowadzi do sytuacji, gdy obowiązek spłaty całego kredytu spoczywa tylko na jednej osobie

Kredytobiorca ten powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zastanowić się, czy będzie wstanie spłacać całą ratę kredytu. Dla oszacowania w jaki sposób rata kredytu będzie zmieniać się w przyszłości (w zależności od wskaźnika WIBOR) pomocnym może okazać się skorzystanie z darmowego i prostego w obsłudze kalkulatora WIBOR.

Jakie są wymagania do odłączenia współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego w PKO BP?

Zwolnienie współkredytobiorcy z długu PKO BP odbywa się analogicznie jak w przypadku innych banków. Kluczowym dla podjęcia decyzji przez PKO BP jest wykazanie, że zwolnienie z długu współkredytobiorcy nie wpłynie niekorzystnie dla zabezpieczenia spłaty kredytu

Z pewnością bank na nowo zbada zdolność kredytową kredytobiorcy, który ma przejąć całość długu. Może zdarzyć się również, że bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu np. poprzez ustanowienie dodatkowej hipoteki lub też uzależni swoją zgodę od dokonania częściowej nadpłaty kredytu.

Jak zmienić współkredytobiorcę?

Zmiana współkredytobiorcy to proces zbliżony do zwolnienia współkredytobiorcy z długu. Również w tym wypadku powinien zostać złożony wniosek do banku, w jego treści powinno znaleźć się wyczerpujące uzasadnienie. Przy zmianie współkredytobiorcy bank zbada jego zdolność kredytową oraz oceni, jak taka zamiana współkredytobiorcy wpłynie na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Niezależnie od tego czy naszą intencją jest zwolnienie z długu współkredytobiorcy, czy zmiana kredytobiorcy, trzeba pamiętać, że proces uzyskania zgody od banku nie należy do prostych. W związku z powyższym warto wspomóc się w tym zakresie profesjonalnym wsparciem prawnym. Pomocy takiej może udzielić kancelaria WIBOR, mająca wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa bankowego.

Czytaj również: Co się zmieni u kredytobiorców w nowym 2024 r.?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162