SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak po obniżkach stóp procentowych zmieniła się sytuacja na rynku?

Data ostatniej aktualizacji:

Ostatnie zmiany stóp procentowych

Ostatnie wydarzenia związane ze zmianami stóp procentowych pokazały, że przewidywania nie zawsze się sprawdzają. Jak obecnie kształtują się stopy procentowe i jaki mają wpływ na rynek?

Czytaj również: Wpływ obniżki stóp procentowych na gospodarkę

Ostatnie zmiany stóp procentowych

We wrześniu 2023 r. stopy procentowe zostały obniżone aż o 75 punktów bazowych, co było dużym zaskoczeniem dla rynku, w tym nawet dla ekonomistów. Następnie w październiku stopy procentowe uległy obniżeniu o 25 punktów bazowych. W listopadzie zaś Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Obecnie zaś stopy procentowe pozostają na poziomie 5,75 procent. Obniżki stóp procentowych uzasadnione są przez Radę Polityki Pieniężnej danymi dotyczącymi spadającej inflacji.

Warto przypomnieć, że od września 2022 r. stopy procentowe w Polsce były na najwyższym poziomie od wielu lat. Rada Polityki Pieniężnej decydowała się na aż 11 podwyżek stóp procentowych z rzędu, co stanowiło najszybsze tempo podwyżek stóp w naszej historii.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest w dniach 5-6 grudnia. Zobaczymy więc jakie będą dalsze decyzje co do wysokości stóp procentowych.

Stopy procentowe – na co mają wpływ?

Warto wskazać, że obniżka stóp procentowych wiąże się ze spadkiem wskaźnika WIBOR, który jest obecny w kredytach złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem i którego wysokość wpływa na wysokość raty kredytu. Im niższy WIBOR, tym niższa rata kredytu. Stopy procentowe wpływają także na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych.

Konsekwencją zmian stóp procentowych NBP są również zmiany wysokości odsetek ustawowych, które stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.

Decyzje w sprawie stóp procentowych mają także przełożenie na kursy walut i osłabienie się lub umocnienie się złotówki. Przykładowo po listopadowej decyzji RPP o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie, kurs euro wynosi 4,42 zł. Przed tą decyzją pozostawał na poziomie ok. 4,46 zł.

Wcześniejsze liczne podwyżki stóp procentowych miały zahamować drastyczny wzrost cen. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych mają na celu ustabilizowanie inflacji i przybliżenie jej do celu inflacyjnego wynoszącego około 2,5%. Przewiduje się, że w przyszłym roku Rada Polityki Pieniężnej dokona kolejnych obniżek stóp procentowych, co jest dobrą wiadomością dla osób posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem.  


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...