SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ obniżki stóp procentowych na gospodarkę

Data ostatniej aktualizacji:

Zmiana stóp procentowych

W dniu 6 września 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od ponad trzech lat obniżyła stopy procentowe aż o 0,75 punktów procentowych. Od września 2022 roku stopy były stabilne na poziomie 6,75 %. Wysokość ta była najwyższa od 20 lat i została osiągnięta jedenastoma podwyżkami z rzędu, które rozpoczęły się w październiku 2021 roku. Jak obniżki stóp procentowych wpłyną na gospodarkę?

Sprawdź: Pozew WIBOR

Jak obniżka stóp procentowych przez NBP wpłynęła na polską gospodarkę?

Obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski wpłynie na:

  • wysokość rat kredytów hipotecznych, których znaczna większość oparta jest o zmienne oprocentowanie, a więc uzależnione od rynkowych stóp procentowych. W przypadku podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, w górę rośnie również wskaźnik WIBOR, na którym oparte jest oprocentowanie kredytu, co skutkuje wzrostem rat,
  • wysokość rat kredytów gotówkowych i leasingów,
  • zdolność kredytową osób starających się kredyt – im większa będzie skala luzowania polityki pieniężnej, tym bardziej zwiększy się sprzedaż kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy bowiem będą posiadać większą zdolność kredytową,
  • oprocentowanie depozytów i obligacji,
  • siła złotego polskiego – ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej osłabiła złotego. Decyzja o obniżeniu stóp oznacza zmniejszenie dysparytetu kosztu pieniądza między Polską i zagranicą, co może osłabić popyt na złotego,
  • wyższe ceny mieszkań – tańsze kredyty wpłyną na popyt mieszkań, których ceny wzrosną,
  • koszt zaległości podatkowych – niższe stopy procentowe oznaczają spadek stopy odsetek od zaległości. Od 7 września 2023 roku wynosi ona 15 % w skali roku, dotąd było to 16,5 %.
  • ceny paliw – osłabienie złotego przy drożejącej na światowych rynkach ropie, którą kupujemy za dolary, oznaczać będzie podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych. Podwyżka cen paliw wpłynie na wyższe koszty transportu, a w konsekwencji na ceny wszystkich towarów oraz usług.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...