SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nieprawomocny wyrok WIBOR

O wskaźniku WIBOR dalej jest głośno. Tym razem za sprawą wyroku, jak wydał Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Sąd ten zgodnie z żądaniem pozwu kredytobiorcy usunął WIBOR z umowy kredytu złotowego. To wspaniała wiadomość dla kredytobiorcy, jednak nie oznacza ona końca procesu sądowego.

Co daje usunięcie WIBOR z umowy?

Wyrok Sądu, który zapadł 7 lipca 2023 roku nie jest jeszcze prawomocny. Oznacza to, że bank może jeszcze go zaskarżyć, a sprawa będzie dalej analizowana. Bank ma prawo złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku. Opisywana sprawa jest sprawą dosyć niecodzienną, bowiem wyrok zapadł w specyficznych okolicznościach. Brak było bowiem w sprawie jakiegokolwiek stanowiska banku, w tym złożenia odpowiedzi na pozew, do której złożenia bank został przez sąd zobowiązany. Brak reakcji banku wiązał się dla niego z negatywnymi konsekwencjami i wydaniem wyroku zgodnie z żądaniem kredytobiorcy.

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który występuje w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Wraz z marżą banku stanowi składową oprocentowania kredytu. Wskaźnik WIBOR miał być z założenia wskaźnikiem rynkowym, natomiast stał się on podatny na manipulacje. Dlatego też twierdzi się, że nie jest on wskaźnikiem uczciwym, a umowy złotówkowe ze wskaźnikiem WIBOR można podważyć ze względu na występowanie w nich postanowień niedozwolonych. Ponadto w większości spraw WIBOR banki naruszyły również obowiązek informacyjny, nie udzielając rzetelnych i jasnych informacji kredytobiorcom, dotyczących ryzyka wiążącego się z takim kredytem. Usunięcie WIBOR z umowy oznacza spadek raty kredytu nawet o połowę oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu. Warto jednak wspomnieć, że istnieją również podstawy, aby twierdzić, że umowy kredytów złotówkowych ze stawką WIBOR są nieważne, co także wiąże się z wieloma korzyściami dla kredytobiorcy.

WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

W postępowaniu dotyczącym usunięcia WIBOR z umowy kredytu złotówkowego istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie. Jeżeli sąd udzieliłby zabezpieczenia to wówczas na czas trwającego postępowania oprocentowanie kredytu będzie składało się wyłącznie z marży banku. Takie zabezpieczenie powoduje, że rata kredytu znacząco spada. Kancelaria Lex Wibor może pochwalić się uzyskanymi, korzystnymi dla kredytobiorców, postanowieniami w przedmiocie zabezpieczenia uzyskanymi w toku prowadzonych spraw dotyczących wskaźnika WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....