SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nieprawomocny wyrok WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

O wskaźniku WIBOR dalej jest głośno. Tym razem za sprawą wyroku, jak wydał Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Sąd ten zgodnie z żądaniem pozwu kredytobiorcy usunął WIBOR z umowy kredytu złotowego. To wspaniała wiadomość dla kredytobiorcy, jednak nie oznacza ona końca procesu sądowego. Nieprawomocny wyrok nie przesądza jeszcze o końcowym sukcesie, z pewnością daje jednak duże nadzieje na to, że usunięcie WIBOR, a może nawet unieważnienie kredytu złotowego jest w rzeczywistości możliwe.

WIBOR wyrok – co daje usunięcie WIBOR z umowy?

Nieprawomocny wyrok Sądu, zapadł 7 lipca 2023 r. Oznacza to, że bank może jeszcze go zaskarżyć, a sprawa będzie dalej analizowana. Bank ma prawo złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku. Opisywana sprawa jest sprawą dosyć niecodzienną, bowiem wyrok zapadł w specyficznych okolicznościach. Brak było bowiem w sprawie jakiegokolwiek stanowiska banku, w tym złożenia odpowiedzi na pozew, do której złożenia bank został przez sąd zobowiązany. Brak reakcji banku wiązał się dla niego z negatywnymi konsekwencjami i wydaniem wyroku zgodnie z żądaniem kredytobiorcy.

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który występuje w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Wraz z marżą banku stanowi składową oprocentowania kredytu. Wskaźnik WIBOR miał być z założenia wskaźnikiem rynkowym, natomiast stał się on podatny na manipulacje. Dlatego też twierdzi się, że nie jest on wskaźnikiem uczciwym, a umowy złotówkowe ze wskaźnikiem WIBOR można podważyć ze względu na występowanie w nich postanowień niedozwolonych. Ponadto w większości spraw WIBOR banki naruszyły również obowiązek informacyjny, nie udzielając rzetelnych i jasnych informacji kredytobiorcom, dotyczących ryzyka wiążącego się z takim kredytem. Usunięcie WIBOR z umowy oznacza spadek raty kredytu nawet o połowę oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu.

Unieważnienie kredytu złotowego

Warto wspomnieć, że istnieją również podstawy, aby twierdzić, że umowy kredytów złotówkowych ze stawką WIBOR są nieważne, co także wiąże się z wieloma korzyściami dla kredytobiorcy. Unieważnienie kredytu złotowego jest z pewnością najdalej idącym w skutkach roszczeniem. W wypadku zasądzenia takiego roszczenia bank zmuszony byłby zwrócić kredytobiorcy wszystko co od niego otrzymał (w tym nawet odsetkową część raty), a kredytobiorca w zamian musiałby wypłacić jedynie kwotę czystego kapitału otrzymanego od banku.

Trzeba pamiętać, że sprawy o unieważnienie kredytu złotowego są nowe, a przez to dość mocno skomplikowane z prawnego punktu widzenia. WIBOR wyroki sądowe – obecnie wyszukując taką frazę próżno liczyć na bogatą listę orzeczeń sądowych. Składając pozew WIBOR warto więc skorzystać z wsparcia profesjonalnej kancelarii WIBOR. Profesjonalna pomoc prawna z pewnością zwiększy szanse na wygranie sprawy o unieważnienie WIBOR.

WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

W postępowaniu dotyczącym usunięcia WIBOR z umowy kredytu złotówkowego istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie. Jeżeli sąd udzieliłby zabezpieczenia to wówczas na czas trwającego postępowania oprocentowanie kredytu będzie składało się wyłącznie z marży banku. Takie zabezpieczenie powoduje, że rata kredytu znacząco spada. Kancelaria LEX WIBOR może pochwalić się uzyskanymi, korzystnymi dla kredytobiorców, postanowieniami w przedmiocie zabezpieczenia w toku prowadzonych spraw dotyczących wskaźnika WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...