SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Data ostatniej aktualizacji:

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane przez sądy polskie oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystne dla frankowiczów. Po sukcesie frankowiczów, banki zaczynają mieć problem również z kredytami złotówkowymi. Konsumenci zaczynają kwestionować kredyty konsumenckie oraz hipoteczne oparte o wskaźnik WIBOR oraz powoływać się na sankcje kredytu darmowego.

Umowa kredytowa niezgodna z prawem

Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Duży wpływ na to mają kancelarie prawne, których specjaliści wypowiadają się w przestrzeni publicznej i edukują kredytobiorców w zakresie ich praw oraz obowiązków. Kancelaria WIBOR dokłada największych starań, aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego kredytobiorcy. Kancelaria ceni sobie indywidualne podejście do każdego klienta. Dlatego też prawnicy z kancelarii WIBOR  przygotowują każdemu zainteresowanemu kredytobiorcy złotówkowemu bezpłatną analizę umowy kredytowej.

Dzięki takiej analizie kredytobiorca może dowiedzieć się jakie są możliwe rozwiązania, a także korzyści z nich płynące, ale również poznać ryzyka i koszty związane ze sprawą. Kalkulator WIBOR oblicza wysokość odsetek na podstawie określonej stawki WIBOR, marży banku oraz kwoty kredytu, a przede wszystkim jest pomocny w wyliczeniu korzyści jakie kredytobiorca może uzyskać na unieważnieniu WIBOR.

Sprawy złotówkowiczów

Konsumenci coraz częściej korzystają z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który stanowi o obowiązku zwrotu przez kredytobiorcę kwoty kredytu bez prowizji, odsetek i innych opłat w sytuacji naruszenia ustawowych obowiązków przez bank. Banki odnotowują coraz więcej spraw złożonych w sądzie przeciwko nim zarówno w kwestii unieważnienia WIBOR jak i sankcji kredytu darmowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...

W wakacje poznamy następcę WIBOR

W wakacje poznamy następcę WIBOR
Szef Związku Banków Polskich poinformował 25 czerwca 2024 r., że na przełomie lipca i sierpnia 2024 r. powinniśmy poznać oficjalnie...