SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie oprocentowanie kredytu wybrać na 2024 rok?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie oprocentowanie kredytu wybrać na 2024 rok

Do czasu cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na polskim rynku kredytowym dominowało oprocentowanie zmienne kredytów. Mały procent kredytobiorców decydował się na stałe oprocentowanie kredytu, które było droższe, ale stabilne. Kredytobiorcy w ostatnich dwóch latach przekonali się o negatywnych skutkach zmiennego oprocentowania. Jakie oprocentowanie kredytu wybrać w 2024 roku?

Oprocentowanie zmienne a oprocentowanie stałe

Wysokość oprocentowania zmiennego zależy od dwóch kluczowych czynników: stałej marży banku oraz zmiennej stawki WIBOR, która jest wskaźnikiem oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Z kolei w przypadku oprocentowania stałego jego wysokość nie ulega zmianie przez ustalony okres, najczęściej jest to na naszym rynku 5 lub 10 lat. Po upływie wskazanego w umowie czasu kredyt może przekształcić się w kredyt o oprocentowaniu zmiennym, lub kredytobiorca może przedłużyć obowiązywanie oprocentowania stałego na kolejny okres po jego przeliczeniu.

W 2024 roku większość osób będzie decydować się na oprocentowanie stałe. Najnowsze regulacje i polityka banków jednoznacznie stawiają na wzrost popularności oprocentowania stałego, które w innych krajach europejskich jest standardem. Stałe oprocentowanie jest bezpieczniejsze dla kredytobiorcy, pozwala mu lepiej planować budżet i świadomiej zarządzać kredytem.

Czytaj również: Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Oprocentowanie zmienne WIBOR

Kredytobiorcy, którzy posiadają już umowy kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR i odczuli na własnej skórze nagły wzrost rat mogą podjąć próbę wyeliminowania ze swojej umowy wskaźnika WIBOR. Pomoże w tym Kancelaria WIBOR, która posiada doświadczenie w sporach bankami. Prawnicy po przeanalizowaniu umowy przedstawią możliwe kroki do podjęcia i korzystając z kalkulatora WIBOR przedstawią korzyści każdego rozwiązania.