SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak pozbyć się kredytu hipotecznego?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak pozbyć się kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które decydowaliśmy się spłacać przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Obecnie uwarunkowania gospodarcze sprawiły, że część osób posiadająca odpowiednie środki zastanawia się czy to dobry moment na spłatę w całości lub części kredytu. Natomiast inni zastanawiają się co stanie się gdy przestaną spłacać raty kredytowe. W artykule poruszymy oba te tematy.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Jeżeli mamy odpowiednie środki finansowe spłata kredytu lub jego częściowa nadpłata jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim nadpłacanie kredytu hipotecznego, nawet niewielkimi kwotami, skutkuje oszczędnościami na odsetkach. Dlatego posiadając wolne środki warto przeznaczyć je na nadpłatę kredytu. Jeżeli nadpłaty będą dokonywane regularnie to również nasza rata kredytowa może ulec po pewnym czasie obniżeniu, szczególnie gdy nadpłata kredytu będzie odbywać się bez skrócenia okresu kredytowania. 

Nadpłata kredytu – na co zwrócić uwagę?

Warto przed rozpoczęciem nadpłaty kredytu sprawdzić w umowie kredytu czy bank nie pobierze nam prowizji z tytułu dokonanej nadpłaty. Prowizja banku za spłatę kredytu czy części kredytu przed terminem zazwyczaj pobierana jest przez banki w pierwszych trzech latach od zawarcia umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy jest korzystna?

Korzyści płynące z wcześniejszej spłaty kredytu to m.in:

  • oszczędność na oprocentowaniu kredytu, które nie zostanie naliczone ze względu na przedterminową spłatę kredytu;
  • pozbycie się zobowiązania, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej w przypadku chęci zaciągnięcia kolejnych zobowiązań;
  • komfort psychiczny;
  • możliwość wykorzystania nieruchomości zwolnionej spod hipoteki;
  • możliwość wystąpienia o zwrot prowizji;

Kredyt hipoteczny – wniosek o zwrot prowizji

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Zatem po spłacie całości kredytu należy wystąpić do banku z wnioskiem o zwrot prowizji.

Co zrobić jak nie stać mnie na spłatę kredytu hipotecznego?

Jeżeli nie masz środków na comiesięczne spłaty rosnących rat kredytowych możesz skorzystać z kilku rozwiązań, które pozwolą Ci odciążyć budżet domowy.

1.    Ustawowe wakacje kredytowe – Jest to rozwiązanie polegające na odroczeniu spłaty raty kredytowej 4 razy w 2023 roku (miesiąc w każdym kwartale). Wówczas nie będą do raty doliczane odsetki, natomiast wstrzymanie płatności spowoduje wydłużenie okresu kredytowania.

2. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jest to dofinansowanie rat kredytowych, które ma charakter zwrotnej i nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczkę tą będzie trzeba spłacić, ale dopiero po 2 latach od otrzymania ostatniej transzy dofinansowania. Fundusz może dopłacać do rat kredytowych nawet przez okres 3 lat.

3. Zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe – rozwiązanie to da ochronę przed dalszym wzrostem rat kredytowych w przypadku kolejnych podwyżek stóp procentowych.

4. Restrukturyzacja kredytu – czyli zmiana warunków finansowania na takie, które będą dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

5. Refinansowanie kredytu – czyli zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę wcześniejszego. Jest to opłacalne pod warunkiem, że nowy kredyt będzie miał korzystniejsze warunki finansowania.

6. Konsolidacja kredytu – jeżeli masz kilka zobowiązań możesz zamienić wszystkie dotychczasowe raty w jedną, która dzięki wydłużonemu okresowi kredytowania będzie niższa.

Czy można nie spłacać rat kredytu?

Warto podkreślić, że rozwiązaniem przy problemach kredytowych nie jest po prostu wstrzymanie płatności rat. Długotrwały brak uiszczania rat spowoduje bowiem, że bank wypowie umowę kredytu i skieruje sprawę do sądu, co może prowadzić nawet do zajęcia nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie przez komornika.

Jak negocjować z bankiem zmianę warunków kredytu hipotecznego?

Jeżeli masz trudności ze spłatą zobowiązania zawsze w pierwszym kroku warto nawiązać dialog z bankiem. Możesz to zrobić przychodząc osobiście do oddziału banku, telefonicznie lub wysyłając oficjalne pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy dokładnie opisać swoją sytuację finansową i poprosić o konkretne rozwiązania. Rozwiązaniem może okazać się na przykład wydłużenie okresu kredytowania czy też czasowe wstrzymanie płatności rat.