Czym jest WIBOR i jak się go ustala? 

Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla polskich złotych. WIBOR to tzw. wskaźnik referencyjny określający oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Wskaźnik WIBOR (razem z marżą banku) jest wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych). 

WIBOR jest opracowywany przez administratora (GPW Benchmark), który od 2020 roku posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie wskaźników referencyjnych. 

Ustalenie WIBOR-u odbywa się w oparciu o dane dostarczane przez 10 największych polskich banków tzw. banki paneliści. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki uczestników panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. 

Główne dokumenty które określają zasady opracowywania WIBOR to: Oświadczenie administratora, Regulamin Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, Kodeks Postepowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR oraz Specyfikacja Kwotowań Modelowych. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI