SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy warto zmienić oprocentowanie kredytu na stałe w 2024 roku?

Data ostatniej aktualizacji:

oprocentowanie stałe czy zmienne

W dobie wysokich stóp procentowych i idącego za nimi wzrostu wysokości rat kredytów o zmiennej stopie procentowej, wielu kredytobiorców zastanawia się czy warto teraz przejść na stałe oprocentowanie kredytu?

Kredyty o stałej stopie procentowej posiadają tą istotną zaletę, że wysokość raty jest z góry określona i nie zależy od czynników zewnętrznych. Oznacza to, że stałe oprocentowanie jest niezależne od wskaźnika WIBOR (WIRON) i decyzji ekonomicznych na szczeblu rządowym – m.in. w zakresie podwyższania stóp procentowych. Jest to sytuacja komfortowa dla kredytobiorcy, gdyż nie musi się on martwić, w okresie obowiązywania zapisów o stałej stopie procentowej, że jego rata wzrośnie. Z drugiej strony, stałe oprocentowanie kredytu nie zmieni się również w przypadku obniżenia stóp procentowych, co spowoduje zmniejszenie wysokości raty kredytów zawartych w oparciu o zmienną stopę procentową. Jak więc widać, decyzja o zmianie oprocentowania ze zmiennego na stałe zawsze wiąże się z pewną dozą ryzyka.

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

Oprocentowanie stałe czy zmienne kredytu w 2024 r.?

Czy warto więc zmienić oprocentowanie kredytu nas stałe w 2024 r.? Z jednej strony nie sposób nie zauważyć, że na początku 2024 r. mamy do czynienia z wysokimi stopami procentowymi. W oczywisty sposób przekłada się to również na wzrost wysokości rat przy oprocentowaniu zmiennym. W najbliższym czasie nie prognozuje się, aby stopy procentowe znowu poszły w górę. Gdyby tak się stało, byłby to niewątpliwy argument za przejściem na oprocentowanie stałe jeszcze w 2024 r.

Z drugiej strony obecny, wysoki poziom stóp procentowych powoduje, że oferty stałego oprocentowania również są odpowiednio wysokie. Dodatkowo istnieje możliwość (tak przynajmniej zapowiada Prezes NBP), że w najbliższym czasie nie dojdzie już do podwyżki stóp procentowych. Argumenty te przemawiać mogą natomiast za pozostaniem na oprocentowaniu stałym.

Podsumowując ciężko obecnie jednoznacznie założyć, czy stopy procentowe dalej nie będą rosły (co mogłoby uzasadniać wzięcie kredytu ze stałym oprocentowaniem) oraz czy zasadniczy cykl podwyżek jest już za nami. Decyzja o wyborze rodzaju oprocentowania powinna zostać więc poprzedzona analizą sytuacji rynkowej oraz finansowej kredytobiorcy, jak również wyważeniem zalet i wad obydwu rodzajów oprocentowania.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Zastanawiając się co wybrać – oprocentowanie stałe, czy zmienne, warto zapoznać się z podstawowymi wadami i zaletami obydwu rozwiązań. Wyjściowe oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie procentowej jest niższe, niż w ofercie na kredyt ze stałym oprocentowaniem, którą w tej samej dacie złoży nam bank. Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, zwłaszcza zaciągnięty na wiele lat, nie jest jednak do końca przewidywalny. W momencie podpisania umowy takiego kredytu nie da się przewidzieć, jaka będzie wysokość miesięcznej raty kredytu w perspektywie kilku miesięcy, czy kilku lat. W zależności od czynników zewnętrznych rata ta może spadać i rosnąć, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na to, ile pieniędzy ostatecznie kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi. Ta nieprzewidywalność stanowi z pewnością istotną wadę kredytu, dla wielu kredytobiorców.

Czy warto w takim razie zdecydować się na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego?

  • Kredyt ze stałym oprocentowaniem charakteryzują się dużo większą przewidywalnością.
  • Kredyt ze stałym oprocentowaniem są niezależne od czynników zewnętrznych.
  • Podpisując umowę kredytu ze stałym oprocentowaniem kredytobiorca z góry może zaplanować sobie ile dokładnie środków będzie musiał przeznaczyć na spłatę kredytu, w okresie, w którym jego oprocentowanie będzie stałe. W tym miejscu trzeba jednak nadmienić, że obecnie w Polsce banki oferują stałe oprocentowanie kredytu na z góry oznaczony okres – z reguły 5 lat, niektóre banki 7 lat. Gdy upłynie okres, na który kredyt oprocentowany był w oparciu o stałą stopę kredytową, kredytobiorca może zdecydować się na dwa warianty działania.
    • Po pierwsze kredytobiorca może przejść na oprocentowanie zmienne.
    • Kredytobiorca może również podpisać aneks i wydłużyć okres obowiązywania oprocentowania stałego. W tym drugim przypadku, bank przedstawi nową ofertę stałego oprocentowania uwzględniającą sytuację rynkową w dacie składania takiej oferty, co może spowodować, że oferta ta będzie mniej korzystna od dotychczas obowiązującego oprocentowania stałego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...