SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy warto spłacić kredyt hipoteczny?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy warto spłacić kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane najczęściej na kilkadziesiąt lat. Biorąc kredyt hipoteczny na tak długi okres trudno przewidzieć jak będzie się zmieniała sytuacja finansowa kredytobiorcy. Co zrobić w sytuacji otrzymania zastrzyku gotówki? Czy warto spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu polega na dokonaniu wpłaty, na rachunek dedykowany do spłaty zadłużenia, wyższej kwoty od wynikającej z harmonogramu rat kapitałowo-odsetkowych. Nadpłata kredytu to jednocześnie wcześniejsza spłata części zobowiązania. W zależności od posiadanych środków pieniężnych nadpłaty można dokonać w całości lub tylko części. Co do zasady nadpłata kredytu hipotecznego jest możliwa w każdym banku dla kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu po dniu 21 lipca 2018 roku.

Przed dokonaniem nadpłaty należy sprawdzić postanowienia zawarte w umowie kredytowej. Niektóre bowiem banki wprowadzają ograniczenia dotyczące okresu, który musi minąć od rozpoczęcia umowy, aby nadpłata zobowiązania nie była obciążona prowizją. Następnym krokiem jest przekalkulowanie czy poniesienie kosztów prowizji od nadpłaty oznacza brak opłacalności takiego działania. Warto porównać, jakie są całkowite koszty kredytu kiedy dokonamy nadpłaty obciążonej prowizją, a jakie w przypadku, gdy przeczekamy okres konieczny do możliwości darmowej nadpłaty.

Kiedy warto spłacić kredyt hipoteczny?

Co do zasady, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego opłaca się niemal zawsze. Wpływają na to takie korzyści jak zmniejszenie kapitału do spłaty oraz ograniczenie kosztów. Jeżeli więc kredytobiorca posiada nadwyżkę środków, które może przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego, nie ma na co czekać. Na pytanie czy opłaca się teraz spłacić kredyt hipoteczny, odpowiedź brzmi tak.

Nadpłata kredytu przy wysokich stopach procentowych

Miniony rok był okresem stale rosnących kosztów kredytowania w związku ze wzrostem stóp procentowych, a w konsekwencji również wzrostem stawki WIBOR.  W efekcie raty kredytów z miesiąca na miesiąc stawały się coraz wyższe. Wiele osób zastanawia się czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny przy wysokich stopach procentowych? Co do zasady odpowiedź brzmi tak. Należy podkreślić, że dzięki nadpłacie kredytu hipotecznego kredytobiorca może zmniejszyć kwotę zobowiązania, przez co kolejne raty zostaną obniżone lub okres kredytowania ulegnie skróceniu. Nadpłata kredytu zmniejsza kwotę kapitału pozostałą do spłaty, która jest podstawą naliczania odsetek i samej ich wartości.

Kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Chcąc dowiedzieć się jak wcześniejsza spłata części kredytu wpłynie na spłatę całości kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Dzięki internetowym kalkulatorom kredytobiorca może dowiedzieć się jak zmieni się rata kredytu hipotecznego oraz ile zaoszczędzi na wcześniejszej spłacie kredytu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Dodatkową korzyścią wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego jest okoliczność, że kredytobiorca może złożyć wniosek o zwrot prowizji.  Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot prowizji, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Tego typu produkt określony jest innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

O zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową po dniu 21 lipca 2017 roku Wówczas bowiem weszła w życie ww. ustawa o kredycie hipotecznym. Osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 21 lipca 2017 roku nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

W przypadku wcześniejszego uregulowania zadłużenia kredytowego bank powinien w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości dokonać częściowego zwrotu prowizji. Większość banków czyni to automatycznie, bez potrzeby składania wniosku przez kredytobiorcę. Jednakże, w przypadku, gdy  z jakiegoś powodu prowizja nie została zwrócona na konto konsumenta, należy złożyć do banku wniosek o zwrot prowizji. 

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...