SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ decyzji ZBP na WIBOR

ZBP a WIBOR

WIBOR od wielu lat jest obecny w kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Stosunkowo dopiero niedawno wybrzmiewają głosy, które wskazują na nieprawidłowości w ustalaniu stawki WIBOR. Jakie jest stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie WIBOR?

Związek Banków Polskich – czym się zajmuje?

Związek Banków Polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski. Związek Banków Polskich wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, przez co należy go traktować jako rzecznika polskich banków. Związek powstał w styczniu 1991 roku.

Stanowisko ZBP w sprawie WIBOR

Związek Banków Polskich stoi na stanowisku, że „wszelkie doniesienia o rzekomej niewiarygodności wskaźnika referencyjnego WIBOR, czy manipulowanie WIBOR, należy uznać za całkowicie bezzasadne i szkodliwe dla polskiego rynku finansowego.” Co więcej, ZBP zaznacza, że samo opracowanie wskaźnika WIBOR odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011. Stanowisko Związku Banków Polskich nie dziwi. Związek ten stoi bowiem po stronie banków, co też można również zaobserwować na przykładzie kredytów frankowych.

Wyroki WIBOR

ZBP podkreśla, że brak jest prawomocnych wyroków WIBOR. ZBP odniósł się także do postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, który to sąd przychylił się do wniosku konsumenta o zabezpieczenie roszczenia i eliminacje WIBOR z umowy kredytu. Postanowienie o zabezpieczeniu wydawane jest na czas trwania postępowania. Akurat w tym konkretnym przypadku zostało ono uchylone przez Sąd drugiej instancji. Co warto jednak podkreślić, wyeliminowanie WIBOR z umowy sprawia, że oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie z marży banku (nie zaś z marży powiększonej o wskaźnik WIBOR), co w rezultacie w tym przypadku wiązało się ze spadkiem raty kredytu z 6,7 tys. zł do 1,7 tys. zł. Po uchyleniu ww. postanowienia pojawiło się jednak jeszcze kilka innych postanowień o zabezpieczeniu, korzystnych dla kredytobiorców, wydanych przez inne sądy.

W jakim kierunku pójdzie orzecznictwo w sprawach WIBOR, na ten moment nie da się jednoznacznie stwierdzić. Wskazać jednak należy, że istnieje wiele argumentów przemawiających za wadliwością umów kredytów złotowych ze stawką WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...