SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne posiadają miliony Polaków. Ostatni rok był dla znacznej części kredytobiorców dotkliwy, bowiem podwyżki stóp procentowych spowodowały wzrost kosztów kredytów. Chcąc zaplanować swoje wydatki warto wiedzieć jak może zmieniać się rata kredytowa naszego kredytu w przypadku podwyżek lub spadku stóp procentowych. Wiele informacji oraz szacunków możemy uzyskać korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego.

W Internecie można znaleźć wiele różnych kalkulatorów kredytowych – zarówno tych, które wyliczają nam naszą zdolność kredytową przy staraniu się o kredyt, jak też tych, które odnoszą się do kredytów już zaciągniętych. Kalkulator kredytu hipotecznego może okazać się przydatny przykładowo w wyliczeniu w jaki sposób będzie wzrastać rata kredytu w przypadku dalszych podwyżek stóp procentowych. Warto skorzystać zatem z takiego kalkulatora, aby wiedzieć na jakiego rzędu ewentualnie koszty należy się przygotować.

Czytaj również: Koszt kredytu – jak obliczyć?

Jakie informacje się potrzebne, aby skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego?

Aby skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego i aby uzyskać jak najdokładniejsze wyliczenia należy odszukać swoją umowę kredytową. W umowie kredytowej znajdują się bowiem niezbędne informacje, które należy wpisać do kalkulatora, a których kredytobiorcy zwykle nie pamiętają. Do informacji tych należy między innymi: kwota kredytu, marża kredytu czy okres, w jakim naliczana jest stawka WIBOR. Warto wskazać, że wyliczenie dostępne po skorzystaniu z kalkulatora kredytu hipotecznego ma charakter szacunkowy. Zatem zyskujemy jedynie przybliżone wyniki. Aczkolwiek wyniki te powinny pomóc określić rząd kwoty z jaką należy się liczyć w przypadku zmian.

Zmiana WIBOR a wpływ na ratę kredytu

Kredyty z oprocentowaniem zmiennym składają się ze stałej marży banku oraz zmiennej stopy referencyjnej WIBOR. Marża z góry określona jest w umowie kredytu i stanowi ona oficjalny zarobek banku. Możliwe jest negocjowanie marży na etapie zawierania umowy kredytu. Natomiast wskaźnik WIBOR odzwierciedla rzeczywisty koszt pozyskania środków przez bank. Wskaźnik WIBOR nie jest stały, a ulega zmianie. Jego wysokość zmienia się każdego dnia roboczego. W umowach kredytów złotówkowych najczęściej wskaźnik WIBOR ulega zmianie co 3 lub 6 miesięcy. WIBOR 3M (3-miesięczny) oraz WIBOR 6M (6-miesięczny) są dwoma różnymi wariantami WIBOR-u, które różnią się okresem, na który są ustalane. WIBOR 3M odzwierciedla koszt finansowania na okres 3 miesięcy, podczas gdy WIBOR 6M odnosi się do kosztu finansowania na okres 6 miesięcy.

Na wysokość WIBOR ma wpływ wiele czynników m.in. wysokość stóp procentowych. Można wskazać, że jeżeli WIBOR spada płacimy niższą ratę kredytu, jeżeli zaś rośnie nasza rata kredytu również wzrasta. Obecnie WIBOR utrzymuje się na poziomie około 6,5 – 7%. Kredytobiorcy liczą na spadek wysokości stawki WIBOR. Jednak należy mieć świadomość, że wskaźnik WIBOR może także i wzrosnąć. Jak wówczas kształtować będą się raty kredytu? W celu wyliczenia raty kredytu po zmianie WIBOR warto posłużyć się kalkulatorem zmiany raty kredytu.

WIBOR w kredytach złotówkowych

Temat dotyczący WIBOR-u w umowach kredytów złotówkowych to ostatnio temat dosyć głośny. Rosnące raty kredytowe sprawiły, że część z kredytobiorców zaczęło szukać możliwości ich zmniejszenia. Jedną z nich jest unieważnienie WIBOR. Do sądów trafia coraz więcej pozwów WIBOR. Istnieje bowiem szereg argumentów, które przemawiają za tym, że umowy kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR są wadliwe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...