SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Koszt kredytu – jak obliczyć?

Data ostatniej aktualizacji:

kalkulator, pieniądze i ołówek na rozmytym tle

Pojęcie całkowitego kosztu kredytu to pojęcie, które musi znać konieczne przyszły kredytobiorca. Tym bardziej, że banki oferują mnóstwo różnych wariantów kredytowych, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę. Co wchodzi w skład kosztu kredytu? Jak go obliczyć? Kliknij i dowiedz się, ile tak naprawdę kosztuje kredyt.

Koszt kredytu – co to?

Pod pojęciem całkowitego kosztu kredytu należy rozumieć wszystkie koszty, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zaciągnięciem zobowiązania. Koszt kredytu obejmuje zarówno odsetki, jak i różnego rodzaju opłaty związane z udzieleniem kredytu (prowizja, ubezpieczenie itd.). Znając całkowity koszt kredytu, można obiektywnie porównać oferty dostępne w różnych bankach, a przede wszystkim wybrać tą, która jest z nich najkorzystniejsza.

Przeglądać oferty kredytowe można spotkać się ze skrótem RRSO (co oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania).  Warto zaznaczyć, że jest on wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, podczas gdy całkowity koszt zobowiązania wyrażony jest w formie kwotowej.

Ile kosztuje kredyt?

To, jaki ostatecznie będzie koszt kredytu, zależy od wielu zmiennych, danej oferty banku, ale także wysokości kredytu, jaki decydujemy się zaciągnąć. Wysokość otrzymanego od banku kapitał kredytu ma wpływ na wysokość odsetek czy opłat dodatkowych. Na koszt kredytu składają się takie elementy jak:

  • Odsetki – to kwota jaką, poza kwotą główną kredytu, musi zapłacić kredytobiorca. To, jaką wysokość będzie miało oprocentowanie, zależy od wybranej oferty banku.
  • Ubezpieczenia – niekiedy bank wymaga zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia, które wiążą się z dodatkowymi kosztami, np. ubezpieczenie z tytułu utraty pracy
  • Prowizja od kredytu – zostaje naliczona przez bank za samo udzielenie kredytu. Zazwyczaj jest nią procent od zaciągniętej kwoty kredytu. Zatem im wyższy kredyt, tym wyższa prowizja dla banku.
  • Inne opłaty – w zależności od cenników obowiązujących w danych bankach pobierane mogą być także opłaty za przygotowanie dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu, analizę zdolności kredytowej, wycenę nieruchomości czy później za podpisanie aneksu do umowy.

Warto zaznaczyć, że do całkowitego kosztu kredytu hipotecznego nie wlicza się opłat notarialnych i sądowych, które również czasami kredytobiorca musi ponieść. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować umowę kredytową i jeszcze przed podpisaniem umowy zrozumieć wszystkie koszty, jakie mogą się pojawić w okresie kredytowania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych niemiłych zaskoczeń i nieoczekiwanych wydatków w przyszłości. Oprocentowanie, opłaty i warunki kredytu mogą znacząco wpłynąć na ogólny koszt kredytu, dlatego ważne jest porównanie ofert różnych instytucji finansowych przed podjęciem decyzji.

Jak obliczyć koszt kredytu?

To, w jaki sposób wyliczyć koszt kredytu zależy między innymi od kwoty kredytu czy rodzaju rat. Jeżeli zdecydujemy się na raty równe, wyliczenie kosztu nie będzie zbyt skomplikowane. Należy bowiem wówczas pomnożyć wysokość raty przez okres kredytowania. Od otrzymanego wyniku należy odjąć wysokość otrzymanego od banku kapitału kredytu. Więcej wysiłku wymaga natomiast obliczenie kosztu kredytu przy wyborze rat malejących. W pierwszej kolejności należy obliczyć każdą z rat, a następnie je zsumować. Wówczas od otrzymanej sumy należy odjąć kwotę zaciągniętego kredytu. Jeżeli zaciągamy zobowiązanie na okres kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wydaje się to zbyt czasochłonne zadanie. Dlatego też, aby nie tracić czasu, warto skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów kredytowych.

Koszt kredytu hipotecznego – kalkulator

Jeżeli chcesz obliczyć koszt kredytu, najprościej jest skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów kosztów kredytu. Podając dane, między innymi takie jak kwota kredytu, okres kredytu czy rodzaj rat (stale lub malejące) szybko można uzyskać informację o przewidywanym koszcie kredytu. Każdy bank posiada własne kalkulatory kredytowe, które można znaleźć na stronie internetowej danego banku. Wchodzenie jednak na stronę każdego banku z osobna, aby porównać oferty dostępne na rynku, jest jednak czasochłonne. Dlatego też powstały również kalkulatory, które od razu porównują oferty różnych instytucji finansowych.

Warto wskazać, że dostępne są zarówno takie kalkulatory, które wyliczają nam naszą zdolność kredytową przy staraniu się o kredyt, jak też takie, które odnoszą się do kredytów już zaciągniętych (przykładowo mogą pomóc w wyliczeniu, w jaki sposób będzie wzrastać rata kredytu w przypadku dalszych podwyżek stóp procentowych jak kalkulator WIBOR).

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...