SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skąd bank ma pieniądze na kredyty?

Data ostatniej aktualizacji:

Skąd bank ma pieniądze na kredyty

Banki prowadzą działalność gospodarczą związaną z obrotem pieniędzmi. Co za tym idzie bank musi mieć stały dostęp do środków pieniężnych. W ten sposób zachowuje płynność finansową oraz wypłacalność. Wiele osób zastanawia się skąd banki biorą pieniądze na kredyty? Jakie są główne źródła finansowania kredytów przez banki?

Kreacja pieniądza

Kreacja pieniądza to proces, który polega na wprowadzaniu do obiegu dodatkowych pieniędzy. Konsekwencją kreacji pieniądza jest okoliczność, że w danym kraju ludzie używają większej liczby banknotów względem np. poprzedniego miesiąca. Rozróżnia się dwa rodzaje kreacji pieniądza:

  • pierwotną – odbywa się za pośrednictwem działań prowadzonych przez Bank Centralny;
  • wtórną –  opiera się na funkcjonowaniu banków komercyjnych.

Bank a pieniądze na kredyty

Skąd banki biorą pieniądze na udzielanie kredytów? Banki biorą pieniądze na udzielanie kredytów z depozytów, kapitału własnego lub z pożyczek zaciąganych w innych bankach. Pieniądze przechowywane w banku nie są wypłacane wszystkim klientom w tym samym czasie, więc zawsze istnieje rezerwa, którą można przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie instytucji oraz jednocześnie na obsługę kredytową.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Tworzenie pieniędzy przez banki

Operacyjne realia tworzenia pieniądza, czyli finansowanie banków można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Jakie są główne źródła finansowania kredytów przez banki? Poniżej lista źródeł finansowania banków:

  • depozyty – banki przyjmują depozyty. Depozyty to oszczędności zgromadzone przez klientów w banku. Oprocentowanie oszczędności i oprocentowanie kredytów są różne. Część klientów przechowuje pieniądze, a inna część klientów korzysta z kredytów, to właśnie na tej różnicy oprocentowanie bank zarabia. Z uwagi na wysoką inflacje przechowywanie pieniędzy w banku jest korzystniejsze i bezpieczniejsze.
  • kapitał własny – bank komercyjny rozpoczynający swoją działalność na rynku musi mieć pewną kwotę kapitału początkowego. Kapitał początkowy pochodzi od inwestorów. Dzięki temu bank od samego początku może udzielać kredytów i oferować inne instrumenty finansowania. Bank pomnaża swój kapitał dzięki prowizjom i innym opłatom.
  • pożyczki między bankami – banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Pożyczki między bankami nie są obciążone wysokimi opłatami, a dużą zaletą tego rozwiązania jest szybkość uzyskania konkretnej kwoty pieniędzy.
  • kredyt banku centralnego – w sytuacji trudności w zachowaniu płynności finansowej bank komercyjny może wziąć pożyczkę w krajowym banku centralnym. Banki ze strefy euro udzielają awaryjnych kredytów, które mają na celu zabezpieczenie obywateli przed utratą pieniędzy, a także uniknięcie destabilizacji systemu bankowego.

Ile Polska ma oszczędności?

Pytanie ile Polska ma oszczędności można przekształcić na pytanie ile Polacy mają oszczędności? Według badania „Barometr oszczędności 2023” żadnych oszczędności nie posiada 21,8 % ankietowanych. Oznacza to, że co piąty Polak nie posiada oszczędności. Z kolei 35 % ankietowanych oceniło, że ich oszczędności wystarczyłyby im tylko na miesiąc przeżycia.

Czy banki korzystają z depozytów klientów jako głównego źródła finansowania kredytów?

Tak, banki korzystają z depozytów klientów do finansowania kredytów. Depozyty przeważnie stanowią podstawowe źródło finansowania działalności bankowej. Bankom zależy na budowaniu renomy godnej zaufania, aby coraz więcej klientów lokowało swoje oszczędności na ich kontach.

Wielu kredytobiorców zastanawia się czy można usunąć WIBOR z umowy?

A jeżeli tak, to jak pozbyć się WIBOR-u? Kredytobiorcy posiadający umowy kredytu w złotych polskich, podobnie jak frankowicze, mogą skierować sprawę do sądu. Kancelaria WIBOR świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych z bankami, chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania. W sytuacji, gdy sąd uzna postanowienie umowy regulujące WIBOR za klauzulę niedozwoloną, kredytobiorca zyska duże oszczędności, które może obliczyć już przed rozpoczęciem postępowania sądowego dzięki kalkulatorowi WIBOR.