SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kto zarabia na stopach procentowych?

Okres począwszy od jesieni 2021 r. do końca 2022 r. związany był z cyklicznym podwyższaniem stóp procentowych. Stopy procentowe rosły praktycznie w każdym miesiącu, a sytuację taką NBP oraz RPP tłumaczyły walką z rekordowo wysoką inflacją.

Wzrost stóp procentowych z pewnością nie jest dobrą informacją dla kredytobiorców, gdyż pociąga za sobą zwiększenie się wysokości rat kredytowych. Czy jednak dla wszystkich podnoszenie stóp procentowych jest niekorzystne? Czy może jest ktoś kto zarabia na stopach procentowych?

Z pewnością na wysokich stopach procentowych zarabiają właściciele lokat, jak również osoby posiadające konta oszczędnościowe ze zmiennym oprocentowaniem. Czy poza klientami banków, również same banki zarabiają na stopach procentowych?Jak najbardziej tak, gdyż wzrost stóp procentowych pociąga za sobą wzrost oprocentowania kredytów, co prowadzi do zwiększenia się zysków banków.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy banki zarabiają na WIBOR?

Wzrost stóp procentowych wpływa również na zwiększenie wartości wskaźnika WIBOR. Czy w takim razie można również uznać, że banki zarabiają na samym WIBOR?

Wskaźnik WIBOR ma wpływ na wysokość raty kredytu o zmiennym oprocentowaniu. Wzrost wartości tego wskaźnika prowadzi bowiem do wzrostu raty kredytowej, do zapłaty której zobowiązany jest kredytobiorca. Wydaje się więc, że banki zarabiają na WIBOR.

W praktyce odpowiedź na pytanie czy banki zarabiają na WIBOR nie jest aż tak prosta. Na przestrzeni lat banki konsekwentnie utrzymywały, że nie zarabiają na WIBOR, a ich jedynym źródłem zarobku przy umowach kredytowych jest marża samego kredytu. Przedstawiciele systemu bankowego wskazywali, że podstawową rolą wskaźnika WIBOR nie jest powiększenie dochodów banku, ale jedynie zwrócenie kosztów pozyskania przez bank środków do wypłaty kredytu.

Takie tłumaczenia nie są do końca przekonywujące, a obecnie coraz częściej pojawiają się głosy poddające w wątpliwość stanowisko prezentowane przez banki. Zwolennicy tezy, że banki jednak zarabiają na WIBOR wskazują, że koszty pozyskania pieniądza dla banków (np. z depozytów bankowych) są niemal zerowe, a więc WIBOR stanowi w istocie dodatkowy zarobek banku.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Dla osób, które niepokoi wzrost WIBOR i wątpliwości związane z tym wskaźnikiem z pewnością pewnym pocieszeniem może być fakt, że w nie tak odległej przyszłości WIBOR zastąpi wskaźnik WIRON. Zastąpienie stawki WIBOR wskaźnikiem WIRON rozpoczęło się już z początkiem 2023 r. Osoby, które są ciekawe kiedy WIRON zastąpi WIBOR w pełnym zakresie muszą uzbroić się jednak w cierpliwość. Całkowite usunięcie WIBOR-u nastąpić ma bowiem dopiero w 2025 r.

Kredytobiorców może ciekawić ile wynosi wskaźnik WIRON. Dane na ten temat publikowane są przez GPW Benchmark S.A., na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.  Według stanu na dzień 20 kwietnia 2023 r. WIRON 3M wynosi 5,83%, a WIRON 6M 6,00 %. Są to wartości wyraźnie niższe niż WIBOR 3M (obecnie 6,90%) i WIBOR 6M (6,95%). Oznacza to, że obecnie zastąpienie stawki WIBOR, stawką WIRON wydaje się być dobrym pomysłem z punktu widzenia kredytobiorców.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r.?

Kredytobiorcy po fali podwyżek stóp procentowych w 2022 r., zastanawiają się jak kształtować będzie się sytuacja w tym zakresie w roku 2023 r. Odpowiadając na pytanie co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r. można zachować umiarkowany optymizm. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 r. nie doszło bowiem do podwyżki stóp procentowych.

Jeżeli polityka RPP i NBP w tym zakresie utrzyma się w nadchodzących miesiącach, na co jest realna szansa, kredytobiorcy powinni złapać chwilę oddechu. Jeżeli dodamy do tego również fakt, że ekonomiści przewidują obniżenie stóp procentowych na koniec roku 2023, to wydaje się, że w zwyżka oprocentowanie kredytów jest już za nami. Niezależnie trzeba pamiętać, że tego rodzaju analizy mają charakter czysto poglądowy, a sytuacja w zakresie podwyższania stóp procentowych może zmienić się na skutek szeregu nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze geopolitycznym.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....