SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Refinansowanie kredytu hipotecznego kalkulator

Data ostatniej aktualizacji:

Refinansowanie kredytu hipotecznego kalkulator

Z uwagi na wysokie raty kredytów hipotecznych coraz więcej kredytobiorców zastanawia się nad refinansowaniem kredytu hipotecznego, czyli nad przeniesieniem go do innego banku. Na rynku jest duża konkurencja ofert kredytowych. Część banków posiada w swojej ofercie kredyty na lepszych warunkach niż mamy obecnie. Rozwiązanie to może być dla kredytobiorcy korzystne i pomóc mu zaoszczędzić. Czy i kiedy warto refinansować swój kredyt hipoteczny?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – koszty

Refinansowanie kredytu będzie niosło za sobą dodatkowe koszty, jakie kredytobiorca będzie musiał ponieść. Wskazać należy, że wartość opłat dodatkowych związanych z przeniesieniem kredytu do innego banku zależna jest od warunków określonych przez bank.

Oszacowanie kosztów refinansowania kredytu również jest czynnikiem, który pozwoli określić czy przeniesienie kredytu będzie opłacalne dla kredytobiorcy. Wskazać jednak należy, że koszty refinansowania w porównaniu do całej kwoty kredytu nie są znaczne.  

Do kosztów refinansowania kredytu hipotecznego należą między innymi:

  • koszt operatu szacunkowego nieruchomości,
  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu w „starym” banku,
  • prowizja za udzielenie kredytu refinansowego,
  • koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego,
  • opłata za zmianę hipoteki w księdze wieczystej,
  • koszt zaświadczenia o spłacie kredytu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – kalkulator

W celu łatwiejszego wyliczenia opłacalności refinansowania kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Takie narzędzia pozwalają we względnie dokładny sposób oszacować wysokość raty refinansowanego kredytu oraz jego całkowity koszt. Pozwoli to na wstępną ocenę opłacalności przeprowadzenia procesu refinansowania co z pewnością pomoże w podjęciu ewentualnej decyzji o skorzystaniu z takiej możliwości.

Wprowadzając podstawowe informacje dotyczące Twojego kredytu hipotecznego otrzymasz informację, czy w Twojej sytuacji możliwa jest zmiana kredytu na lepszy i tańszy. Nie ma bowiem większego sensu przeniesienie kredytu hipotecznego do banku, który zaoferuje gorsze warunki finansowania.

Jak refinansować kredyt?

Jak refinansować kredyt hipoteczny? W pierwszej kolejności należy przeanalizować oferty dostępne na rynku i wybrać najbardziej opłacalną. Następnie należy przygotować odpowiednią dokumentację, taką jak:

  • dokumentację dotyczącą dotychczasowego zobowiązania kredytowego – przede wszystkim umowa kredytowa oraz zaświadczenie z banku odnośnie salda zadłużenia,
  • dokumentację pozwalającą ustalić zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt – m.in. zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, wydruk z Księgi Przychodów i Rozchodów, wyciągi z rachunków bankowych,
  • dokumentację dotyczącą nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty – operat szacunkowy i wydruk księgi wieczystej.

Po przeanalizowaniu wszystkich wymaganych dokumentów bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, bądź odrzuceniu wniosku kredytowego. W wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia z pozyskanych środków zostanie w całości spłacone dotychczasowe zadłużenie, a kredytobiorca będzie od tego momentu zobowiązany spłacać nowy kredyt.

W przypadku odrzucenia wniosku kredytowego, w celu zmniejszenia raty kredytu o zmiennym oprocentowaniu, można wnieść pozew WIBOR o wyeliminowanie z umowy kredytu postanowień niedozwolonych dotyczących wskaźnika WIBOR.

 autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...