SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Renegocjacja kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Wielu kredytobiorców obecnie ma problem z rosnącymi ratami zaciągniętych przez nich kredytów. Wielu z nich zastanawia się czy istnieje jakaś możliwość, aby zmniejszyć koszty związane z kredytem. Warto wiedzieć, że pewnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest właśnie renegocjacja umowy kredytu hipotecznego. Daje ona bowiem szanse na korzystniejsze warunki umowy kredytu, a tym samym oszczędności.

Renegocjacja umowy kredytu – co to znaczy?

Najprościej mówiąc renegocjacja umowy kredytu hipotecznego to podjęcie z bankiem negocjacji i zmiana postanowień umowy kredytu wcześniej z bankiem zawartej.

Zmiana umowy kredytu może polegać m.in. na:

  • obniżeniu marży
  • obniżeniu prowizji
  • zmianie oprocentowania (np. ze zmiennego na stałe)
  • wydłużeniu okresu spłaty
  • zmianie dat płatności
  • czasowym zaprzestaniu płatności – „wakacje kredytowe”
  • zmianie zabezpieczenia kredytu
  • zmianie współkredytobiorcy

Renegocjacja umowy kredytu może mieć zatem różnorodny charakter. Wszystko to zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się dany kredytobiorca. Z pewnością warto renegocjować warunki kredytu gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy uległa znaczącej zmianie lub gdy bank obecnie oferuje o wiele korzystniejsze warunki umów. Kancelaria restrukturyzacyjna pomaga przedsiębiorstwom zarówno z kredytami jak i bez.

Renegocjacja umowy kredytu hipotecznego – wzór

Aby rozpocząć renegocjacje warunków kredytu hipotecznego należy złożyć do banku wniosek. Wniosek należy uzasadnić, wskazując także jakich zmian oczekujemy. Często na swoich stronach internetowych banki zamieszczają wzory wniosku o renegocjacje warunków umowy kredytu hipotecznego. Jednak sam wzór nie pomaga w najważniejszej kwestii a zatem w analizie naszej sytuacji finansowej i odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie chcieć zmiany warunków umowy.

Należy bowiem być świadomym konsekwencji, jakie mogą wiązać się z danym rozwiązaniem np. obniżeniem marży czy obniżeniem samej raty kredytu.

Renegocjacja umowy kredytu – co dalej? 

Jeśli bank i kredytobiorca ustalą zmianę warunków kredytu hipotecznego wówczas konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy. Podkreślić należy, że renegocjacja warunków umowy kredytu hipotecznego nie zawsze kończy się sukcesem.

Bank musi wyrazić zgodę się na daną zmianę, a jego stanowisko często zależy od ogólnej polityki banku, ale także od terminowej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę czy ogólnych uwarunkowań na rynku, w tym warunków na jakich obecnie bank udziela kredytów.

Renegocjacja kredytu hipotecznego PKO BP

Renegocjować warunki umowy kredytu hipotecznego w banku PKO BP można poprzez złożenie pisemnego wniosku, ale także poprzez złożenie wniosku online na stronie banku. Warto pamiętać, że składając wniosek o renegocjacje warunków umowy dobrze jest dołączyć dokumenty dotyczące naszej obecnej sytuacji zarobkowej np. zaświadczenie o dochodach, dodatkowe zobowiązania poza bankiem. Przyśpieszy to rozpatrzenie naszego wniosku.

Renegocjacja kredytu hipotecznego Santander Bank

W ramach renegocjacji umowy kredytu hipotecznego Santander Bank oferuje obecnie m.in. możliwość obniżenia raty kapitałowej na 12 miesięcy. Zmianie nie ulegnie przy tym okres kredytowania. Po akceptacji wniosku o renegocjacje umowy kredytu bank przesyła nowy harmonogram. Warto jednak wiedzieć, że po upływie 12 miesięcy raty kredytu hipotecznego będą wyższe od rat, które kredytobiorca płacił przed obniżeniem ich wysokości na 12 miesięcy. Wiąże się to zwiększeniem całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank Santander na swojej stronie internetowej umożliwia skorzystanie ze specjalnego kalkulatora kredytu, który pokazuje jak obniżenie raty na 12 miesięcy wpłynie na raty i odsetki.

Renegocjacja kredytu hipotecznego Millenium

Bank Millenium również podejmuje renegocjacje z kredytobiorcami zawartych umów kredytów hipotecznych. Przy rozpoczęciu renegocjacji – a więc już na etapie składania wniosku bank wymaga wielu informacji dotyczących wszystkich kredytobiorców. Są to informacje porównywalne z tymi, jakie kredytobiorcy uzupełniali składając wniosek kredytowy. Zatem oprócz wskazania i udokumentowania swoich zarobków należy również wskazać informacje dotyczące liczby osób w gospodarstwie domowym czy inne zobowiązania dokładnie je opisując.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...