W jaki sposób ustalany jest Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)? 

WKF – Wskaźnik Kosztu Finansowania jest ustalany na podstawie informacji o rzeczywiście zawartych transakcjach. Transakcje, które są podstawą obliczeń to depozyty terminowe składane przez klientów w bankach spółdzielczych. Codziennie kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekazuje dane wejściowe tj. informacje o podstawowych parametrach zawartych transakcji w tym o wysokości oprocentowania depozytów. Na tej podstawie administrator (Instytut Rynku Finansowego) oblicza wskaźnik WKF dla terminów 1, 3, 6, 12 miesięcy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI