Jakie czynniki wpływają na wzrost raty kredytów? 

Rata kredytów składa się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Rata kapitałowa jest stała bądź podlega niewielkim modyfikacjom. 

Istotnym elementem wpływającym na zmiany wysokości raty kredytu ma rata odsetkowa. Jej wysokość w kredycie o zmiennej stopie procentowej wyznaczana jest jako suma marży banku i wskaźnika referencyjnego. Marża jest stała w czasie życia kredytu. Wskaźnik referencyjny (określany czasem stawką bazową, wskaźnikiem bazowym, stopą referencyjną etc.) jest okresowo zmienny. Zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego wpływa wprost na zmianę wartości raty kredytowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI