SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie argumenty przemawiają za likwidacją WIBORu? 

Data ostatniej aktualizacji:

Dotychczasowe stanowisko prezentowane przez banki neguje możliwość likwidacji WIBOR. Jednakże jak pokazuje praktyka funkcjonowania finansowych rynków międzynarodowych istnieje możliwość wyeliminowania wskaźników referencyjnych, które cechują się brakiem reprezentatywności. Najlepszym tego przykładem jest likwidacja wskaźnika referencyjnego LIBOR.

Wskaźnik LIBOR odnosił się do takich walut jak GBP, USD, EUR, JPY, CHF, a główną przesłanką jego usunięcia z przestrzeni gospodarczej była właśnie niemożność wykazania jego reprezentatywności względem rynku międzybankowego z powodu braku transakcji na rynku międzybankowym. 

Analogiczna przesłanka występuje na rynku polskim względem WIBOR. Analogicznie jak w przypadku LIBOR, brak jest odpowiedniej liczby transakcji zawieranych na rynku międzybankowym, w związku z tym wykazanie reprezentatywności wskaźnika WIBOR w rzeczywistości nie jest możliwe. 

W Polsce rozstrzygnięcie kwestii WIBOR jest o tyle istotne bowiem dotyczy ogromnej liczby kredytobiorców, którzy spłacają odsetki od swoich kredytów w oparciu o tę stawkę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zastrzeżenia w odniesieniu do reprezentatywności wskaźnika, wzrastające obawy o zmowę banków, a w szczególności konflikt interesów występujący przy opracowywaniu wskaźnika, rodzi to uzasadnione przesłanki do zidentyfikowania w relacji klient -bank stosowania szeregu klauzul niedozwolonych, które powinny zostać usunięte z umów kredytowych i być bezskuteczne wobec klienta od dnia jej zawarcia. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...