SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Po jakim czasie przedawnia się dług w banku?

Data ostatniej aktualizacji:

Po jakim czasie przedawnia się dług w banku

Wiele osób pozostaje dłużnikami banku. Co do zasady każde zaciągnięte zobowiązanie trzeba spłacić. Istnieje jednak instytucja przedawnienia – przez kredytobiorców potocznie nazywana przedawnieniem kredytu. Gdy dojdzie do przedawnienia długu, dłużnik nie ma obowiązku, żeby go spłacać. Aby doszło do przedawnienia długu muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim musi minąć odpowiedni okres czasu. Jaki to okres i jak go liczyć? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Jaki jest termin przedawnienia długu w banku?

Przedawnienie długu w banku następuje po upływie trzech lat. Termin ten wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego i znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich roszczeń związanych z prowadzeniem działalności. Jako że banki udzielają kredytów czy pożyczek w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą stosujemy właśnie termin 3 letni. Jeżeli zaś wierzycielem byłaby osoba prywatne to wówczas przedawnienie wynosiłoby 6 lat.

Od jakiego momentu zacząć liczyć termin przedawnienia?

Skoro już wiemy, że przedawnienie roszczeń bankowych wynosi 3 lata. To powstaje pytanie od kiedy liczyć te 3 lata. Otóż właściwy jest tutaj moment, w którym roszczenie banku stało się wymagalne. Wymagalność roszczenia zachodzi w sytuacji, gdy dłużnik ma obowiązek jego spełnienia. Data wymagalności roszczenia to zazwyczaj po prostu termin spłaty pożyczki lub kredytu wskazany na umowie. Przedawnienie należy liczyć oddzielnie dla każdej niespłaconej raty przed otrzymaniem wypowiedzenia umowy kredytu czy pożyczki, biorąc pod uwagę terminy ujęte w harmonogramie spłat kredytu. Jeżeli zaś dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytu to należy liczyć trzy lata od daty uregulowana płatności wskazanej w wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy kredytu powoduje, że cały nasz dług staje się wymagalny.

Należy pamiętać, że przedawnienie długu będzie następowało dopiero wraz z końcem roku, w którym upłynął ten termin – nie zaś równo z końcem 3 letniego terminu.

Czy czekać aż minie okres przedawnienie kredytu w banku?

Kredytobiorca nie powinien liczyć na to, że dojdzie do przedawnienia kredytu i tym samym nie będzie musiał spłacać zaciągniętego zobowiązania. Przede wszystkim takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Systemy bankowe sprawnie wychwytują opóźniających się ze spłatami klientów. A następnie dział windykacji sprawnie podejmuje działania w celu wyegzekwowania należności. Nie należy zatem liczyć na to, że bank „nie zauważy” braku spłaty. Ponadto co niezwykle istotne istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia, czyli spowodowania, że nie będzie on biegł. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Dzieje się tak przykładowo kiedy bank skieruje sprawę do sądu, wyśle wniosek z żądaniem spłaty zobowiązania czy też jeżeli dłużnik uzna roszczenie banku i zacznie spłacać kredyt.

Przedawnienie kredytu hipotecznego

Przy kredytach hipotecznych sytuacja wygląda nieco inaczej. W księdze wieczystej nieruchomości jest bowiem wpisana hipoteka na rzecz banku. Przedawnienie nie będzie dotyczyć zabezpieczonej hipoteką nieruchomości. Przeterminowany kredyt hipoteczny nie spowoduje przedawnienia roszczeń zabezpieczonych hipoteką nieruchomości, a jedynie do utraty prawa do dochodzenia odsetek. Oznacza to, że bank będzie mógł doprowadzić do licytacji nieruchomość i zaspokoić się z uzyskanej kwoty do kwoty hipoteki, jaka widnieje w księdze wieczystej.

Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Nie istnieje żadna baza, która wskazywałaby, które roszczenia są przedawnione, a które nie. To czy dług jest przedawniony musimy ustalić samodzielnie. W pierwszym kroku należy ustalić jaka jest data wymagalności roszczenia. A następnie policzyć 3 lata od tej daty z uwzględnieniem, że termin przedawnienia przypada na koniec roku. Co więcej, należy także zwrócić uwagę na to czy w trakcie tych 3 lat bieg przedawnienia nie został przerwany. Zatem ustalenie przedawnienia długu w niektórych wypadkach może być problematyczne.

Warto wiedzieć, że nawet jeżeli dojdzie do przedawnienia naszego długu w banku to możemy mieć problem z zaciągnięciem w przyszłości kolejnego zobowiązania. Dług nie zniknie z rejestrów i będzie widoczny BIK oraz BIG. Obniży to zatem naszą wiarygodność jako przyszłego kredytobiorcy.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...