SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pierwsza oferta kredytu hipotecznego z WIRON już na rynku

Pierwsza oferta kredytu hipotecznego z WIRON już na rynku

Trwa proces likwidacji wskaźnika WIBOR. Od 2023 roku banki mogą oferować produkty kredytowe oparte na wskaźnikach WIRON. Na rynku ofert kredytów hipotecznych pojawiła się pierwsza oferta kredytu z oprocentowaniem zmiennym oparta o nowy wskaźnik WIRON.

Pierwsza oferta kredytu hipotecznego z WIRON – jaki bank?

ING Bank Śląski był pierwszym bankiem, który zawiesił udzielanie kredytów ze zmienną stopą w grudniu 2022 r. ING Bank Śląski jest również pierwszym bankiem, który posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON 1M. Nowy produkt bankowy został wprowadzony 26 czerwca 2023 r.

Czy kredyt hipoteczny oparty na WIRON będzie tańszy?

Analizując zaproponowane warunki przez ING Bank Śląski można odpowiedzieć na pytanie czy kredyt hipoteczny oparty na WIRON będzie tańszy? W ofercie banku znajduje się kredyt hipoteczny „Wakacje na swoim”. Oferta przewiduje dwa warianty:

  • kredyt z prowizją 1,5%  i marżą 2,39%,
  • kredyt bez prowizji i z marżą 2,34% plus pakiet x-sell, czyli kredyt z dodatkowymi produktami.

Wskazać należy, że we wcześniejszych ofertach (opartych na WIBOR) marża wynosiła  1,59 -1,64%. Natomiast wartość prowizji wynosiła 1,5%.

Według nowej oferty kredytobiorca ma niższy o ok. 1 punkt procentowy wskaźnik WIRON, ale wyższą o 0,8 punktu procentowego marżę kredytu. Oprocentowanie zmienne oparte o wskaźnik WIRON wynosi ~8,4% , z kolei o WIBOR ~8,6%.

Nowy kredyt o zmiennym oprocentowaniu jest więc niewiele tańszy.  

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....