SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nadpłata kredytu 2% – jak nie stracić?

Data ostatniej aktualizacji:

Nadpłata kredytu 2%

Co do zasady, nadpłacanie kredytu hipotecznego przynosi spore oszczędności. Kredyt udzielony w ramach programu bezpieczny kredyt 2% również można nadpłacać, jednak należy zrobić to w odpowiednim terminie. Zbyt szybkie nadpłacenie kredytu może bowiem skutkować utratą prawa do rządowych dopłat. Inną kwestią jest czy opłaca się nadpłacać kredyt 2% czy lepiej ulokować te pieniądze np. na lokacie lub zainwestować?

Sprawdź: Kalkulator korzyści WIBOR

Bezpieczny kredyt 2% – na czym polega?

Bezpieczny kredyt 2% to rządowy program oferowany od lipca 2023 roku. Polega na udzieleniu kredytobiorcy preferencyjnego kredytu hipotecznego, podczas którego trwania, państwo przez pierwsze 10 lat dopłaca to rat kredytu, przez co są one znacznie niższe od tych standardowych. Z bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać osoby przed 45 rokiem życia, które chcą kupić lub wybudować swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną i nie są właścicielami innych nieruchomości.

Czytaj również: Bezpieczny Kredyt 2% – czy zabraknie środków finansowych?

Nadpłata bezpiecznego kredytu 2%

Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wpłaceniu do banku większej kwoty, niż wynosi rata kredytowa określona w harmonogramie spłat. Nadpłata kredytu może być jednorazowa lub mieć charakter regularny, czyli polegać na systematycznym nadpłacaniu kolejnych rat o pewną kwotę. Nadpłata kredytu hipotecznego może przynieść kredytobiorcy wymierne korzyści, w postaci obniżenia kolejnych rat albo skróceniu okresu kredytowania.

Bezpieczny kredyt 2% ma trochę inne zasady nadpłaty kredytu niż tradycyjny kredyt hipoteczny.

Czy nadpłata kredytu 2% ma sens?

Przez pierwsze 10 lat państwo dopłaca do odsetek, co powoduje, że koszt kredytu jest bardzo niski. Dodatkowo przez pierwsze 10 lat bezpieczny kredyt 2% spłaca się w ratach malejących – ich wysokość systematycznie maleje z każdym kolejnym miesiącem. Dopiero po 10 latach można wybrać raty stałe i wówczas mogą się one okazać wyższe od pierwszej raty.

W przypadku bezpiecznego kredytu 2% dobrym wyjściem jest zgromadzenie przez okres 10 lat, kiedy kredytobiorca otrzymuje pomoc od państwa, większą kwotę oszczędności i następnie po okresie 10 lat przeznaczyć ją na jednorazową nadpłatę zobowiązania, kiedy już dopłaty nie będą obowiązywać.  

Ile można nadpłacać kredyt 2%?

Najłatwiej nadpłaty byłoby dokonać w pierwszych 10 latach obowiązywania umowy. Wtedy bowiem dzięki dopłatom państwa raty są znacznie niższe od standardowych, co ułatwia wygospodarowanie środków na ich nadpłacanie. Rozwiązanie to jest zachęcające, jednak w praktyce nie jest tak proste do wykonania. Nadpłata bezpiecznego kredytu 2% jest możliwa jednak należy uważać, żeby nie utracić państwowych dopłat. Jednym z powodów utraty dopłat państwa do kolejnych rat kredytowych jest bowiem przedterminowa spłata części Bezpiecznego kredytu 2%

Jednak wskazać należy, że nadpłata zobowiązania nie spowoduje utraty prawa do dopłat, w sytuacji gdy:

  • zostanie dokonana po 3 latach od udzielenia kredytu,
  • dotyczy części kredytu objętego gwarancją, czyli kredytobiorca dokona nadpłaty w celu pokrycia brakującego wkładu własnego objętego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • kwota nadpłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczy kwoty 200 tys. zł,
  • łączna wysokość kwoty nadpłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu. Na początku trwania umowy można nadpłacać kredyt niewielkimi sumami, tak aby nie przekroczyć kwoty pierwszej raty.

Przed zdecydowaniem się na zaciągnięcie bezpiecznego kredytu 2% wato sprawdzić również inne przypadki, które powodują utratę prawa do dopłat. Jednym z nich jest wynajęcie mieszkania. Osoby, które chcą kupić nieruchomość w celu jej wynajmu, powinny zdecydować się na standardową ofertą kredytowania.

Z bezpiecznego kredytu 2% nie skorzystają również osoby, które potrzebują zaciągnąć kredyt na remont domu. Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na sfinansowanie samego remontu domu, a jedynie jego budowę i wykończenie lub dokończenie budowy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...