SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy nie brać wakacji kredytowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy nie brać wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe wprowadzone zostały jeszcze przez poprzedni rząd w latach 2022-2023. Obecny rząd kontynuuje program wakacji kredytowych, choć z pewnymi zmianami, w efekcie czego od 15 maja 2024 r. można składać kolejne wnioski o zwieszenie spłat raty kredytów mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe spotkały się z olbrzymi zainteresowaniem kredytobiorców, trudno się dziwić, z pewnością bowiem prowadzą do odciążenia budżetu domowego. Odbiór społeczny tego programu również zdaje się być pozytywny, choć program wakacji kredytowych ma również zadeklarowanych przeciwników. Wskazują oni przede wszystkim na skutki ekonomiczne dla pozostałych, innych niż beneficjenci programu, obywateli, jak również podnoszą, że program ten jest w istocie demoralizującym dla kredytobiorców. Czy rzeczywiście istnieje ryzyko wakacji kredytowych? Jakie są alternatywy dla wakacji kredytowych?

Kiedy warto zrezygnować z wakacji kredytowych?

Z perspektywy kredytobiorcy niespecjalnie opłaca się rezygnować z wakacji kredytowych. Dla osoby, na której ciąży zobowiązanie kredytowe, zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu to zawsze ekonomiczne odciążenie. Biorąc jednak pod uwagę głosy krytyków programu, o tym że wakacje kredytowe sponsorowane są przez resztę społeczeństwa (bank mogą przykładowo przerzucać ich koszt na klientów) można zastanawiać się czy warto rezygnować z wakacji kredytowych. Tak naprawdę zrezygnować z wakacji kredytowych mogą osoby, dla których bieżąca spłat rat nie jest problemem, a przemawiają do nich głosy na temat tego czym jest ryzyko wakacji kredytowych.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy

Jakie są konsekwencje brania wakacji kredytowych dla budżetu domowego?

Konsekwencje brania wakacji kredytowych są, co do zasady, korzystne dla budżetu domowego kredytobiorcy. Przypomnijmy, że wakacje kredytowe prowadzą do tego, że bank, w czasie wynikającym z wniosku o wakacje kredytowe, nie ma możliwości ściągania od kredytobiorcy jakichkolwiek opłat, poza opłatami wynikającymi z obowiązkowych ubezpieczeń. W 2024 r. można zawiesić dwie raty w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz dwie raty w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Tym samym kredytobiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z wakacji kredytowych, zaoszczędzą w 2024 r. na płatności maksymalnie 4 rat kredytu. Trzeba pamiętać jednak, że raty te nie znikną. Obowiązek ich zapłaty jest jedynie przesunięty w czasie, na koniec okresu kredytowania. Jest to ryzyko kredytowa, o którym wielu zapomina. Jak uniknąć pułapki wakacji kredytowych? Najlepiej poprzez rozsądne planowanie budżetu domowego i sensowne zagospodarowanie zaoszczędzonych środków.  Planowanie finansowe a unikanie długu – te pojęcia są ze sobą naprawdę mocno powiązane.

Z punktu widzenia kredytobiorcy najrozsądniejszym rozwiązaniem, przy skorzystaniu z wakacji kredytowych, jest sensowne przeznaczenie zaoszczędzonych dzięki rządowemu programowi środków. W sytuacji gdy możliwości finansowe kredytobiorcy na to pozwalają, warto rozważyć nadpłatę kapitału kredytu o kwoty uzyskane dzięki zawieszeniu płatności rat. Takie działanie, w zależności od decyzji kredytobiorcy, może doprowadzić do skrócenia okresu kredytowania lub zmniejszenia wysokości miesięcznej raty kredytu. Niemniej rozsądnym pomysłem, zwłaszcza jeżeli w przeszłości mieliśmy już problemy w terminowej płatności rat kredytu, jest również przeznaczenie środków zaoszczędzonych dzięki wakacjom kredytowym na tzw. „finansową poduszkę bezpieczeństwa”.

Czy istnieją sytuacje, w których wakacje kredytowe mogą być uzasadnione?

Zasadniczo dla kredytobiorcy wakacje kredytowe zawsze są uzasadnione. Skoro może on zawiesić spłatę kredytu, czemu nie skorzystać z takiej możliwości? Tak naprawdę przeciwnicy wakacji kredytowych podnoszą przede wszystkim ich negatywne konsekwencje dla ogółu społeczeństwa, nie dal kredytobiorców będących beneficjentami programu.

Kiedy nie jest korzystne korzystać z wakacji kredytowych? Z punktu widzenia kredytobiorcy, który spełnia wymogi ustawowe, praktycznie zawsze skorzystanie z wakacji kredytowych będzie opłacalne. Wakacje kredytowe to odciążenie domowego budżetu, nie ulega tą wątpliwości. Warto jednak zawsze pamiętać, że pewne ryzyko wakacji kredytowych wiąże się z tym, że raty tymczasowo zawieszone i tak trzeba spłacić. Uwzględnijmy to przy planowaniu budżetu domowego.

Jakie są alternatywy dla wakacji kredytowych – pozew WIBOR jako alternatywa wakacji kredytowych

Jedną z alternatyw dla wakacji kredytowych jest z pewnością sprawa sądowa o unieważnienie WIBOR. W wyniku unieważnienia umowy przez sąd bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystko to co od niego otrzymał (raty kapitałowo-odsetkowe, prowizje, opłaty manipulacyjne i inne). Korzyści ekonomiczne z ewentualnego wyroku uwzględniającego powództwo łatwo obliczyć korzystając z darmowego narzędzia jakim jest kalkulator WIBOR. Wygrana z bankiem nie jest jednak oczywista, a samo postępowanie należy do dość skomplikowanych, warto więc w procesie sądowy wspierać się profesjonalną pomocą, jaką świadczy kancelaria WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162