SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kalkulator maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Kalkulator maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu

Decydując się na kredyt lub pożyczkę kredytobiorcy zastanawiają się jaką kwotę całkowitą będą musieli zwrócić do banku. Analizując oferty kredytowe konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na koszty udzielenia kredytu oraz sposoby ich zmniejszenia.

Narzędzie do obliczania opłat dodatkowych w kredycie

Jak korzystać z kalkulatora maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu? Kalkulator pozaodsetkowych kosztów kredytu na podstawie wprowadzonych danych z umowy wylicza całkowity koszt do zapłaty. Kalkulator opłat kredytowychpomaga ocenić czy oferta jaką kredytobiorca otrzymał jest atrakcyjna cenowo.

Jakie opłaty są brane pod uwagę przez kalkulator kosztów kredytu? Obliczanie maksymalnych kosztów kredytu poza odsetkami polega na zsumowaniu wszystkich dodatkowych opłat obok odsetek, takich jak prowizje, opłaty za obsługę, opłaty za ubezpieczenie, opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu czy pożyczki.

Rozliczenie dodatkowych opłat przy kredytowaniu

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu. Przy nadpłacie kredytu pieniądze ponad kwotę raty kapitałowo-odsetkowej należnej bankowi wpływają na pomniejszenie kapitału kredytowego. Nadpłata kredytu polega na tym, że spłacasz kapitał kredytowy, czyli kwotę długu, jaką pożyczyłeś od banku, a nie odsetki.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego wzór

Zasady obliczania kosztów pozaodsetkowych kredytu

Przepisy prawa regulują maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych kredytu, czyli sumę wszystkich opłat pobieranych przez bank poza odsetkami wynikającymi z oprocentowania. Całkowite koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego nie mogą być zatem wyższe niż:

  • suma 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym,
  • 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania.

Banki i firmy pożyczkowe są zobowiązane do przestrzegania limitu kosztów odsetkowych kredytu. W tym przypadku obowiązują ich przepisy kodeksu cywilnego, które stanowią, że oprocentowanie kredytu nie może być większe niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. 

Jakie są najczęstsze koszty pozaodsetkowe w kredytach? Do najczęstszych kosztów pozaodsetkowe kredytów należą:

  • prowizje,
  • opłaty za obsługę,
  • opłaty za ubezpieczenie,
  • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu czy pożyczki.

Czy można uniknąć dodatkowych opłat podczas brania kredytu? Można uniknąć dodatkowych opłat podczas zaciągania kredytu. Często bowiem banki organizują różnego rodzaju promocje i udzielają na przykład kredytów bez prowizji. Dodatkowo kredytobiorca podczas zawierania umowy może negocjować lepsze warunki kredytu. W tym czasie bank zainteresowany jest pozyskaniem nowego klienta, jest więc bardziej skłonny na pewne ustępstwa.

Przepisy dotyczące maksymalnych kosztów kredytu

Jakie są przepisy prawne regulujące informowanie kredytobiorców o kosztach kredytu? Ustawa z dnia 12 maja 2021 roku o kredycie konsumenckim jest jednym z najważniejszych aktów prawnych, które chronią konsumentów zaciągających kredyty i pożyczki. Banki i instytucje pożyczkowe mają obowiązek przekazania klientowi wszelkich informacji na temat warunków kredytu jeszcze przed zawarciem umowy. Informacje te powinno zostać zawarte w tzw. formularzu informacyjnym i obejmować przede wszystkim szczegółowe dane na temat kosztów zaciągnięcia zobowiązania w określonej kwocie i na określony okres kredytowania. Obowiązek szczegółowej prezentacji kosztów kredytu dotyczy także reklam takich produktów.

Przed zawarciem umowy kredytu, jak i po zawarciu umowy kredytu możesz skontaktować się ze specjalistą – Kancelaria WIBOR, która przeanalizuje Twoją umowę kredytu złotówkowego i doradzi odpowiednie rozwiązanie w celu obniżenia raty kredytu. Kancelaria WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może wyliczyć całkowitą kwotę zapłaty.