SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki jest aktualny WIBOR w sierpniu 2023 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00.

W sposób pośredni wpływa on na wysokość raty kredytu hipotecznego wyrażonego w złotych polskich, o ile kredyt oparty jest o zmienną stopę procentową. W umowach kredytowych najczęściej występuje wskaźnik WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy).

WIBOR – ile wynosi w sierpniu 2023 r.?

Informacje o aktualnych stawkach WIBOR dostępne są dla każdego zainteresowanego w Internecie. Dane dotyczące aktualnego WIBOR publikowane są na stronie administratora stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A., mieszczącej się pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. W sierpniu 2023 r. (stan na 18 sierpnia 2023 r.) aktualny wskaźnik wynosi dla WIBOR 3M 6,69%, a dla WIBOR 6M 6,54%. Obserwujemy więc nieznaczny spadek obydwu wskaźników względem odczytów z lipca 2023 r.

Pozew o WIBOR

Coraz więcej kredytobiorców decyduje się na wniesienie pozwu WIBOR. Kredytobiorcy mają prawo żądać unieważnienia kredytu WIBOR lub usunięcia klauzul umownych dotyczących WIBOR z zapisów umowy. Wciąż oczekujemy na pierwsze prawomocne wyroki w sprawach kredytów WIBOR, niemniej dotychczasowa praktyka sądów zdaje się dawać realne nadzieje na uwzględnienie roszczeń kredytobiorców WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...