SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

zwrot prowizji - jak uzyskać

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu. Poniżej uzyskasz odpowiedź, jak odzyskać pieniądze z banku za wcześniejszą spłatę kredytu oraz kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Skorzystaj z WIBOR – Kalkulator korzyści i sprawdź ile możesz zyskać.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego

W celu wnioskowania o zwrot prowizji od kredytu gotówkowego należy spełnić poniższe warunki:

 • kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej,
 • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie,
 • środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą,
 • umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Jeżeli spłata kredytu nastąpiła przed dniem 18 grudnia 2011 r., wniosek o zwrot prowizji nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Kredytobiorca może złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot prowizji, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Tego typu produkt określony jest innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

O zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową po dniu 22 lipca 2017 r. Wówczas bowiem weszła w życie ww. ustawa o kredycie hipotecznym. Osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 22 lipca 2017 r. nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak napisać wniosek do banku o zwrot prowizji?

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać kilka istotnych elementów:

 • nazwa banku i adres,
 • dane osobowe i adres kredytobiorcy (wnioskodawcy),
 • żądanie zwrotu prowizji – podaj kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • uzasadnienie wniosku – podaj numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu,
 • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji,
 • numer konta bankowego, na który bank powinien zwrócić prowizje.

Możesz powołać się na podstawę prawną, czyli odpowiednio na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo możesz wskazać wyrok TSUE z dnia 19 września 2019 r. (sygn. C – 383/18), jak również na wspólne stanowisko w sprawie zwrotów bankowych Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Ile czasu ma bank na zwrot prowizji?

W przypadku wcześniejszego uregulowania zadłużenia kredytowego bank powinien w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości dokonać częściowego zwrotu prowizji. Większość banków czyni to automatycznie, bez potrzeby składania wniosku przez kredytobiorcę. Jednakże, w przypadku, gdy z jakiegoś powodu prowizja nie została zwrócona na konto konsumenta, należy złożyć do banku wniosek o zwrot prowizji.

Czytaj również: Jak powinien wyglądać wniosek o zwrot prowizji bankowej 2023

Kalkulator zwrotu prowizji

Chcąc dowiedzieć się jaką kwotę prowizji odzyskasz z banku za wcześniejszą spłatę kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Między innymi taki kalkulator znaleźć można na stronie UOKIK (https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulatory/) oraz na stronie Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/kalkulator/).

Odmowa zwrotu prowizji

Zdarzają się przypadki, gdy pomimo spełnienia przesłanek uzasadniających zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, wniosek o zwrot prowizji od kredytu zostanie odrzucony. W takiej sytuacji kredytobiorca może podjąć dodatkowe działania, takie jak:

 • zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego i złożyć oficjalny wniosek o podjęcie przez niego działań w sprawie kredytobiorcy,
 • skierować sprawę do sądu. W pozwie kredytobiorca powinien opisać swoje żądanie  – zwrot prowizji oraz uzasadnić stanowisko w sprawie przywołując wszelkie dowody uzasadniające, że zwrot prowizji od banku jest należny.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649