SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego WIBOR jest wadliwy?

Data ostatniej aktualizacji:

Dlaczego WIBOR jest wadliwy?

Coraz więcej słyszy się o tym, że wskaźnik WIBOR, stosowany w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem, może być wadliwy. Na czy jednak ta wadliwość WIBOR polega oraz co można z tym zrobić? Dowiedz się więcej!

Czytaj również: Co należy wiedzieć o WIBOR?

Co to jest WIBOR?

Na początek należy wyjaśnić czym jest w ogóle stawka WIBOR. WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. WIBOR jest ustalany w ramach tzw. fixingu. Uczestnicy fixingu (największa banki w Polsce) każdego dnia roboczego do godz. 11.00 podają spółce GPW Benchmark S.A. stawki oprocentowania, po jakich byłyby gotowe pozyskać środki pieniężne z innego banku. Spośród przekazanych wartości odrzuca się wartości skrajne i wyciąga się średnią arytmetyczną.

Wskaźnik WIBOR jest niezwykle istotny, bowiem stanowi element oprocentowania większości kredytów udzielanych w złotówkach. Warto wskazać, że oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów tj. marży banku oraz wskaźnika WIBOR. Marża banku to oficjalny zarobek banku, a jej wysokość jest stała i określona w umowie kredytowej. Wskaźnik WIBOR jest natomiast wskaźnikiem zmiennym. Jeżeli jego wysokość wzrasta, wzrasta także wysokość naszej raty kredytu.

Dlaczego WIBOR jest wadliwy?

Podnosi się, że wskaźnik WIBOR obliczany jest nie na podstawie rzeczywistych transakcji między bankami, a na podstawie transakcji deklaratywnych, które w rzeczywistości nie mają miejsca. Banki mogą zatem deklarować transakcje fikcyjne, które potem mają wpływ na wysokość WIBOR. Sytuacja, w której jedna strona umowy kredytu może wpływać na wysokość zobowiązania drugiej strony w sposób dowolny jest nie do zaakceptowania. Poprzez wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR sektor bankowy może kształtować wysokość zobowiązań kredytobiorców. Wobec czego podnosi się, że jest to wskaźnik nieuczciwy i ustalany sztucznie wyłącznie na potrzeby ustalania oprocentowania kredytów. Jest to jeden z argumentów wskazujących na zasadność podważenia umowy z WIBOR, lecz nie jedyny. Wskazuje się również, że w wielu przypadkach kredytobiorcy nie otrzymali w ogóle regulaminu ustalania tego wskaźnika. Co więcej, informacje przekazywane kredytobiorcom, do momentu podpisania umowy kredytu, nie były wystarczające z punktu widzenia ryzyka związanego z tym produktem.

Pozew WIBOR

Rośnie grono kredytobiorców, którzy są niezadowoleni z dużego wzrostu rat kredytu w ostatnim czasie i którzy czują się oszukani. Rozwiązaniem jest pozwanie banku celem wyeliminowania wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. Zwrócić należy uwagę, że skonstruowanie pozwu WIBOR nie jest zadaniem prostym. W szczególności należy w odpowiedni sposób sformułować swoje roszczenia, jak również szczegółowo je uzasadnić. Już w pozwie powinniśmy także powołać dowody mające znaczenia dla sprawy. Nie warto ryzykować i samodzielnie wnosić pozwu WIBOR. Doświadczona kancelaria WIBOR wie w jaki sposób (najbardziej bezpieczny i korzystny dla kredytobiorcy) formułować roszczenia pozwu.

Co można zyskać z podważenia umowy WIBOR?

Jedno z możliwych rozwiązań wiążących się z wadliwościami umowy kredytu złotówkowego z WIBOR to usunięcie WIBOR z umowy. Rozwiązanie to wiąże się z tym, że oprocentowanie zamiast z marży i WIBOR będzie oparte na samej marży banku. Sprawi to, że raty kredytu drastycznie spadną. Innym rozwiązaniem jest ustalenie nieważności całej umowy kredytu. Takie rozwiązanie z kolei sprawia, że umowę traktuje się tak jakby nie została ona w ogóle zawarta. Nie oznacza to jednak tego, że otrzymane środki nie będą podlegać rozliczeniu. Zarówno bank jak i kredytobiorca będą musieli zwrócić sobie wzajemnie świadczenia. Nie jest to jednak rozwiązanie korzystne dla wszystkich kredytobiorców. Dlatego też każdorazowo przed złożeniem pozwu do sądu należy szczegółowo przeanalizować indywidualną sytuację każdego kredytobiorcy.