SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co należy wiedzieć o WIBOR?

Mężczyzna trzyma w dłoni figurkę domu, kobieta klucze, na stole leżą dokumenty.

Kredyty to zmartwienie milionów Polaków. O ile o kredytach frankowych było i nadal jest głośno, to nie każdy wie, że również i osoby posiadające kredyty w złotówkach dochodzą swoich praw w sądach. Osoby, które posiadają kredyty złotówkowe ze zmienną stopą procentową, powinny wiedzieć, co to jest i na co ma wpływ wskaźnik WIBOR. W szczególności, że obecnie wielu złotówkowiczów pozywa banki w związku z wadliwością umów kredytowych z WIBOREM.

Co to jest WIBOR?

WIBOR to stawka, po jakiej banki komercyjne udzielają pożyczek innym bankom. Wysokość wskaźnika WIBOR ma wpływ na oprocentowanie kredytu i wysokość raty kredytu. Jego wysokość jest zmienna i uzależniona od trendów finansowych. Dlatego też wzrost stóp procentowych wiąże się ze wzrostem stawki WIBOR. Wysokość WIBOR-u ustalają największe banki w Polsce w każdy dzień roboczy.

Czy można zakwestionować WIBOR?

Tak, istnieje szereg argumentów przemawiających za tym, że umowy kredytowe oparte o wskaźnik WIBOR są wadliwe i zawierają postanowienia niedozwolone. Wątpliwości budzi sposób ustalania wskaźnika WIBOR, na którego wysokość mogą mieć wpływ same banki, ale także kwestia ryzyka, którym obciążony jest jedynie kredytobiorca. W większości przypadków kredytobiorcy nie byli w sposób właściwy informowani przez bank o typie zawieranej umowy i ciążących na kredytobiorcy ryzykach.

Czy kredytobiorcy składają pozwy WIBOR do sądów?

Oczywiście, wielu kredytobiorców zdecydowało się na ten krok. Nasza kancelaria dogłębnie przeanalizowała temat WIBOR i jako pierwsza złożyła w imieniu swojego klienta pozew WIBOR do sądu. Obecnie w sądach przybywa spraw dotyczących WIBOR. Warto zaznaczyć, że odnotowano już pierwsze postanowienia o zabezpieczeniu wydane przez sądy, które na czas procesu likwidują WIBOR z umowy, a w konsekwencji kredytobiorcy już w kilka miesięcy o wydania postanowienia na czas procesu będą płacić mniejsze raty kredytu. Takimi postanowieniami uzyskanymi na korzyść swoich klientów również może się pochwalić nasza kancelaria.

Pozew o WIBOR – co można zyskać?

Najdalej idącym rozwiązaniem, które jest możliwe przy sprawie dotyczącej kredytu z WIBOR, jest ustalenie nieważności całej umowy kredytu. Wówczas umowę kredytu traktuje się jako niezawartą, a bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia. Innym rozwiązaniem jest wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania, czyli marży i wskaźnika WIBOR. Przy takim rozwiązaniu kredytobiorca spłaca kredyt na takich samych warunkach, ale bez odsetek. Kolejnym rozwiązaniem jest usunięcie samego WIBOR-u z umowy kredytu. Wówczas oprocentowanie zamiast ze stawki WIBOR i marży składa się z samej marży. To rozwiązanie również jest korzystne dla kredytobiorcy, bowiem rata kredytowa istotnie spadnie. Każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach.

Od czego zacząć sprawę WIBOR?

Przede wszystkim kredytobiorca, który posiada kredyt ze stawką WIBOR, w pierwszej kolejności powinien przekazać ją do analizy prawnej. Taka analiza da odpowiedź na pytanie, czy w umowie znajdują się postanowienia niedozwolone. Kancelaria Lex WIBOR oferuje możliwość dokonania bezpłatnej analizy umowy kredytu, a przy tym w przypadku wadliwości umowy, kredytobiorca dodatkowo jest informowany, jak wygląda cały proces, jakie są szanse i zagrożenia związane ze sprawą WIBOR. Warto jeszcze wspomnieć, że złożenie pozwu do sądu poprzedza uzyskanie dokumentacji dotyczącej kredytu z banku i wykonanie na jej postawie dokładnych obliczeń. Jeżeli pozew już trafi do sądu, to czas trwania sprawy sądowej jest zależny m.in. od liczby spraw przydzielonych do danego sędziego, jak i obciążenia całego sądu.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....