SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Data likwidacji WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Data likwidacji WIBOR

Likwidacja wskaźnika WIBOR, czyli zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON jest procesem długofalowym. Procedurą wprowadzenia nowego wskaźnika zajmuje się Narodowa Grupa Robocza złożona z przedstawicieli banków, ministerstwa finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polski, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju.

Warto skorzystać z oferty: Unieważnienie umowy z WIBOR

Proces likwidacji WIBOR

Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON podzielony jest na następujące etapy:

  • w 2022 roku rozpoczęła się faza przygotowawcza, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBOR,
  • w 2023 roku banki mogą oferować produkty oparte o wskaźnik WIRON równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku,
  • w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo wykluczając ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR,
  • w 2025 roku nastąpi finalizacja procesu, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Optymalnym terminem zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych WIBOR jest 2 stycznia 2025 roku. GPW Benchmark przekazała powyższą informację Komitetowi Nadzorczemu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej.

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Pierwsza oferta kredytu hipotecznego z WIRON

26 czerwca 2023 roku pojawiła się pierwsza oferta kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON 1M. Bankiem, który jako pierwszy zdecydował się na wprowadzenie takiego produktu do swojej oferty jest ING Bank Śląski.

Sprawdź: WIBOR – Kalkulator korzyści