SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Darmowa analiza umowy kredytowej w złotówkach

Data ostatniej aktualizacji:

Darmowa analiza umowy kredytowej w złotówkach

Każdy kredytobiorca posiadający kredyt złotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR powinien zainteresować się możliwością wyeliminowania stawki WIBOR ze swojej umowy. Jej wyeliminowanie może przynieść kredytobiorcy duże korzyści finansowe. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

Czytaj również: Pomoc złotówkowiczom – Pomoc prawna z kredytem w złotówkach

Jakie korzyści można uzyskać poprzez analizę umowy kredytowej w złotówkach?

Sama analiza umowy przez naszą kancelarię WIBOR nic nie kosztuje, jak też nie jest zobowiązująca dla kredytobiorcy. Nie ma zatem żadnych minusów jej dokonania. Jeżeli okaże się, że Twoja umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, to możliwe jest ich wyeliminowanie czy też unieważnienia całej umowy. Biorąc pod uwagę między innymi niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy można stwierdzić, że daje to solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu

Wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z umowy to oszczędności dla kredytobiorcy, dlatego też warto już teraz zacząć działać. Tym bardziej że WIBOR może rosnąć w sposób nieograniczonym, a tym samym wzrastać będą także nasze raty kredytu.

W przypadku frankowiczów linia orzecznicza ukształtowała się w sposób dla nich pozytywny – wygrywają oni około 95% spraw z bankami. W sprawach związanych ze wskaźnikiem WIBOR linia ta dopiero się kształtuje, jednak dostrzec można wiele podobieństw ze sprawami frankowiczów. Częściowo orzecznictwo wypracowane na gruncie spraw frankowych jest pomocne również i w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR. 

Darmowa analiza umowy kredytowej

Nasza Kancelaria WIBOR oferuję bezpłatną analizę umowy kredytowej. Wystarczy, że wyślesz nam swoją umowę oraz aneksy do niej (jeżeli takie były zawierane). Dopiero po szczegółowej analizie umowy oraz okoliczności zawarcia umowy (w tym w szczególności informacji przekazywanych przy udzielaniu kredytu przez bank) można stwierdzić czy są podstawy do unieważnienia WIBOR. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach bankowych, dzięki czemu znamy specyfikę i zawiłości prawne tego rodzaju spraw.

Pomagamy na każdym etapie sprawy, od zgromadzenia dokumentacji i zgłoszenia reklamacji kredytu do banku, po kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej i późniejsze rozliczenie z bankiem.

Pomoc złotówkowiczom – od czego zacząć?

  1. Bezpłatna analiza umowy kredytowej – analiza ta da odpowiedź na pytania czy umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone oraz o zwrot jakiej kwoty może starać się kredytobiorca;
  2. Nawiązania z nami współpracy – w sposób jasny i rzetelny przedstawiamy wszelkie warunki współpracy, w tym w szczególności warunki finansowe;
  3. Negocjacje z bankiem – występujemy do banku o niezbędne dokumenty i składamy reklamację kredytu;
  4. Sprawa sądowa – składamy pozew WIBOR, a także reprezentujemy Cię w postępowaniu sądowym.

Aby szczegółowo poznać szanse, zagrożenia, jak i koszty związane ze sprawą dotyczącą WIBOR warto skontaktować się z naszą Kancelarią WIBOR, prowadzącą obsługę kredytobiorców. Usunięcie WIBOR z umowy to sposób na zmniejszenie swoich rat kredytowych!