SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się w zależności od wielu czynników. Zawsze punktem wyjścia powinna być analiza postanowień danej umowy kredytu.

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Ogólnie rzecz biorąc sprawy dotyczące prawa bankowego nie należą do najprostszych. Dlatego też kredytobiorcy bardzo rzadko decydują się na samodzielne ich prowadzenia, a wolą sprawę powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej. Kancelaria specjalizująca się w prawie bankowym wie czego można się spodziewać w tego typu sprawach oraz jak odeprzeć ewentualne argumenty banków.

W sprawach dotyczących kredytów złotówkowych dużo zależy od odpowiedniej argumentacji, doboru argumentów. Istnieją mocne podstawy ku temu, że umowy kredytowe z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR posiadają zapisy niedozwolone.

Stopień skomplikowania danej sprawy można dokładniej ocenić dopiero po analizie umowy kredytu oraz okoliczności jej towarzyszących.  Do każdej sprawy należy bowiem podchodzić indywidualnie.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne

Jakie są główne różnice w procesie unieważnienia umowy kredytowej w złotówkach a w walutach obcych?

Różnice w unieważnianiu umowy kredytowej w złotówkach i w innych walutach nie są znaczące. Jedną z różnic w procesie unieważnienia umowy kredytowej w złotówkach a w walutach obcych jest nieco inny dobór argumentacji. Ma to związek z tym, że na czym innym polega wadliwość tych umów. W obu rodzajach umów kredytowych występują jednak klauzule niedozwolone. Można rzec, że orzecznictwo w sprawach frankowych jest już ukształtowane, podczas gdy w sprawach dotyczących WIBOR brak jest jeszcze prawomocnych wyroków. Z pewnością orzecznictwo wypracowane na gruncie umów kredytów frankowych jest niezwykle przydatne w sprawach kredytów złotówkowych. Przykładowo w wielu zapadłych orzeczeniach odnoszono się do obowiązku informacyjnego, który ciąży na bankach. Obowiązek ten ma być wypełniony przez banki niezależnie od tego jakiej umowy kredytu dotyczy. Zarówno w przypadku kredytów powiązanych z waluta obca, jak też kredytów złotówkowych można mówić o naruszeniu przez bank tego obowiązku.  

Czy procedury unieważnienia umowy kredytowej są bardziej złożone dla kredytów w walucie obcej niż w złotówkach?

Procedura unieważnienia umowy kredytu w złotówkach a umowy powiązanej z walutą obcą jest do siebie bardzo podobna. W obu przypadkach, aby stwierdzić nieważność takiej umowy, należy skierować sprawę do sądu. W tym celu należy sporządzić pozew przeciwko bankowi. Argumentacja zawarta w pozwie dotyczącym umowy kredytu złotówkowego a umowy kredytu powiązanego z walutą obca będzie się nieco różnić. Jednak sam proces sądowy będzie przebiegał podobnie. Sąd w większości spraw chce przesłuchać kredytobiorców, a czasami także świadków. Niekiedy dopuszczany jest także biegły z zakresu finansów i rachunkowości. Proces unieważnienia umowy kredytowej w różnych walutach często wymaga wsparcia kancelarii prawnej.

Nasza kancelaria WIBOR przez lata pomaga kredytobiorcom w walce z bankami. Jeżeli posiadasz kredyt w złotówkach zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu. Dzięki czemu dowiesz się czy Twoja umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, jakie są szanse i ryzyka związane z Twoją sprawą WIBOR. Dodatkowo korzystając z naszego kalkulatora WIBOR możesz też samodzielnie dokonać wstępnego szacunku, ile możesz zyskać od banku w przypadku wygranej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...

Wakacje kredytowe 2024 – już można składać wnioski

Wakacje kredytowe 2024 – już można składać wnioski
W większości banków kredytobiorcy już mogą składać wnioski o wakacje kredytowe, które zostały przyjęte nowelizacją ustawy w połowie maja 2024...