SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy kredyty będą tańsze w 2024?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy kredyty będą tańsze w 2024

Kredyty hipoteczne jak i gotówkowego to produkty, na których banki zarabiają, generują zysk. Ustalając koszty kredytu banki kierują się zasadą, że im większe prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie zwróci w terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, tym wyższe koszty kredytowania dla klienta. Dodatkowo na koszt kredytu hipotecznego wpływa sytuacja gospodarcza na całym świecie. Rekordowy poziom inflacji w naszym kraju, jak również w innych krajach europejskich skutkował znaczną podwyżką głównej, referencyjnej stopy Narodowego Banku Polskiego. Podwyżka stóp procentowych przekłada się z kolei na znaczny wzrost rat kredytu hipotecznego.

Czy opłaca się teraz brać kredyt hipoteczny?

Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na pytanie czy to dobry czas na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Tak naprawdę zależy to od naszej osobistej sytuacji – finansowej, rodzinnej, mieszkaniowej. Podejmując decyzję czy czekać z zawarciem umowy kredytu czy też nie, należy rozważyć jakie mamy wydatki stałe, ile realnie co miesiąc możemy odłożyć. Jeżeli mieszkanie ma poprawić nasz standard życia to warto się zastanowić czy nie lepiej płacić trochę więcej i mieć lepszy komfort życia, i zarazem spłacać swoje mieszkanie zamiast czynszu najmu.

Z pewnością warto dwa razy przemyśleć decyzję o zaciągnięciu kredytu w przypadku gdy:

  • mamy niską zdolność kredytową,
  • mamy niepewną sytuację związaną z zatrudnieniem.

Z kolei jeżeli myślisz o kupnie własnego mieszkania już od dłuższego czasu, a przy tym posiadasz stabilne zatrudnienie i wkład własny to nie powodu, aby zwlekać z zaciągnięciem kredytu. W przypadku gdy koszt kredytowania jest niższy w stosunku do tempa wzrostu cen na rynku nieruchomości, to odwlekanie tej decyzji w czasie może zadziałać na Twoją niekorzyść. Ceny nieruchomości stale rosną i nic nie wskazuje na to w przyszłości się to zmieni. Istnieją małe szanse na obniżenie cen mieszkań oraz domów, w sytuacji, gdy deweloperzy na ich budowę musieli wydać więcej pieniędzy, między innymi z powodu inflacji.

Czy ceny kredytów mogą spaść?

Kiedy spadną ceny kredytów? Na obniżenie raty kredytu wpływa spadek stawki WIBOR, czyli jednego ze składników oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych polskich. Na stawkę WIBOR wpływ z kolei mają stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. W drugie połowie 2023 roku spodziewana jest stopniowa obniżka stóp procentowych, która ma potrwać do 2025 roku włącznie. Przez ten okres czasu raty kapitałowo-odsetkowe kredytów mogą spaść z dzisiejszego poziomu o około 20%.

Dodatkowo w 2023 roku banki obniżyły swoje marże, które obowiązują przez cały okres kredytowania. Jeżeli spełnią się prognozy kredytowe i oprocentowanie kredytów spadnie, koszt kredytu znacząco się obniży.

WIBOR unieważnienie umowy

Coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty złotówkowe z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR decyduje się na pozwanie banku. Prawnicy wywodzą, że postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi), które należy wyeliminować. Postanowienia niedozwolone są to zapisy umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumenta. Ponadto w większości przypadków bank przy zawieraniu umowy kredytu nie udzielił konsumentowi szczegółowych informacji na temat ekonomicznych konsekwencji zawarcia umowy kredytu. Część z kredytobiorców także nie otrzymała regulaminu, który zawierałby postanowienia odnoszące się do tego w jaki sposób ustalany jest WIBOR. Wszystko to sprawia, że istnieje możliwość usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy, a w konsekwencji zmniejszenia przyszłych rat kredytu nawet o kilka tysięcy złotych.

Jedną z konsekwencji pozwania banku o WIBOR jest unieważnienie umowy kredytu. W takiej sytuacji, umowa jest traktowana tak jakby nie została w ogóle zawarta. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649