SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy da się wygrać z bankiem sprawę WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy da się wygrać z bankiem sprawę WIBOR

Dużo kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR interesuje się obecnie tematem podważenia WIBOR w swojej umowie kredytu. Istnieje ku temu wiele mocnych argumentów. Na przykładzie frankowiczów widać, że wygrane z bankami są możliwe. Jak wyglądają sprawy sądowe WIBOR i jakie są ich szanse powodzenia?

Zobacz również: WIBOR prognozy 2024

Czy można wygrać z bankiem?

Część kredytobiorców przejawia obawy złożenia pozwu przeciwko bankowi. Argumentuje to na przykład tym, że bank jest wielkim podmiotem, mającym wyspecjalizowaną kadrę i duże zasoby finansowe i tym samym boją się rozpocząć walki w sądzie. Jak pokazują sprawy frankowiczów nie ma się o co martwić. Z bankiem można wygrać. Frankowicze wygrywają około 95% spraw sądowych z bankami. Jest to więc imponująca statystyka i miażdżąca porażka banków.

Pomiędzy kredytami frankowymi a kredytami WIBOR istnieje wiele podobieństw. Orzecznictwo wypracowane na gruncie spraw frankowych częściowo jest przydatne również w sprawach WIBOR. Należy jednak pamiętać, że są także różnice. W pierwszej należy dokonać analizy szczegółowej umowy kredytu, jak również okoliczności jej zawarcia. Nasza kancelaria oferują darmową analizę prawną umowy, z której skorzystania zachęcamy, aby przekonać się czy umowa kredytu jest do podważenia.

Zatem odpowiadając na pytanie, z bankiem można wygrać. Po dokonani analizy umowy kredytu można rozważyć jednak wszelkie ryzyka, jak i szanse powodzenia. W sprawie WIBOR niezwykle ważna jest dobra argumentacja i odpowiednie przygotowanie pozwu. Dlatego też warto prowadzenie sprawy powierzyć doświadczonej kancelarii prawnej.

Jak wygląda sprawa sądowa WIBOR?

Jeżeli po dokonaniu analizy umowy okaże się, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, jednym z rozwiązań jest złożenie pozwu WIBOR do sądu. Po złożeniu pozwu, sąd nadaje sprawie sygnaturę i przydzielany jest sędzia. Następnie sąd wysyła pozew stronie pozwanej ze zobowiązaniem do udzielania na pozew odpowiedzi. Dalsza część postępowania zależna jest od złożonych wniosków dowodowych. W sprawach WIBOR strony zazwyczaj wnoszą o przesłuchanie kredytobiorcy, pracowników banku oraz wnoszą o sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu finansów. Sąd bada okoliczności związane z brakiem należytego poinformowania kredytobiorcy o ryzyku kredytowym przez bank, analizuje zapisy umowy kredytu, a także okoliczności towarzyszące jej zawarciu.

Ile trwa sprawa WIBOR?

Należy liczyć się z tym, że sprawa WIBOR będzie trwała około 3 lat przed sądem pierwszej instancji. Może to być czas trochę dłuższy lub trochę krótszy. Wszystko zależy od obciążenia sądu pracą, ilości dowodów do przeprowadzenia i okoliczności sprawy.

Czy są szanse na wygranie sprawy WIBOR?

Choć nie ma jeszcze prawomocnych wyroków dotyczących pozwów WIBOR, przypominając sobie historię frankowiczów, należy stwierdzić, że kredytobiorcy złotówkowi mają duże szanse w sądzie. Dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę oprocentowania to szansa na ogromną oszczędność i szybsze uwolnienie się od zobowiązania.

Jeżeli chcesz samodzielnie wyliczyć, ile możesz zyskać na wyeliminowaniu WIBOR z umowy skorzystaj z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator WIBOR. Eliminacja WIBOR z umowy daje wiele korzyści, gdyż dzięki temu odzyskujemy środki z nadpłaconych rat, a przyszłe raty kredytu mogą się zmniejszyć nawet o 50%.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...