SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Coraz więcej kredytów o stałej stopie procentowej

Data ostatniej aktualizacji:

Na czym polega pomoc dla Kredytobiorców

Jeszcze do niedawna kredyty o stałej stopie procentowej nie odgrywały istotnej roli na polskim rynku kredytowym. Większość banków nie miała nawet takich kredytów w swojej ofercie. Wyróżniało to znacząco rynek polski od europejskiego, gdzie kredyty o stałej stopie procentowej są popularne od wielu lat. W ostatnim czasie, w dużej mierze z uwagi na rosnącą wysokość rat kredytowych o zmiennej stopie procentowej, coraz więcej kredytobiorców decyduje się na stałe oprocentowanie. Z udostępnionych danych wynika, że w ostatnich miesiącach prawie połowa kredytów udzielanych przez polskie banki oparta była na stałej stopie procentowej.

Stała stopa procentowa a WIBOR

Takie rozwiązanie w istotny sposób zabezpiecza kredytobiorców przed wzrostem wysokości rat. Kredytobiorcy w okresie stałego oprocentowania (z reguły 5 lat) mają gwarancję stabilności rat kredytu, przede wszystkim w związku z wahaniami wskaźników WIBOR/WIRON. Odrębnym pytaniem jest, czy obecnie, przy bardzo wysokim wciąż WIBOR-ze warto brać oprocentowanie stałe? Wydaje się, że rozsądniej byłoby poczekać na dalszy spadek WIBOR.

Stałe oprocentowanie kredytu złotówkowego nie znaczy wcale, że kredyt taki nie jest kredytem WIBOR. Przede wszystkim stałe oprocentowanie wprowadzane jest do umowy kredytowej na określony czas, z reguły 5 lat, rzadziej 7-10 lat. Po tym okresie kredytobiorca może negocjować z bankiem nową wysokość stałego oprocentowania lub przejść na oprocentowanie zmienne.

Każdorazowo jednak w umowie banku wskazane jest, że po okresie oprocentowania stałego, oprocentowanie wyliczane będzie z uwzględnieniem stałej marży oraz zmiennego WIBOR (a w niedalekiej przyszłości WIRON). W tym zakresie treść umowy nie różni się więc od klasycznych umów kredytowych o zmiennej stopie procentowej.

Czy można pozwać o WIBOR przy stałej stopie procentowej

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu z oprocentowaniem stałym również mogą wnieść pozew o usunięcie WIBOR. Pozwy o WIBOR dotyczą wyeliminowania z treści umowy zapisów dotyczących WIBOR lub unieważnienia całej umowy kredytowej, podobnie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych. Z uwagi na fakt, że umowy o stałej stopie procentowej również zawierają postanowienia WIBOR złożenie pozwu w tym wypadku także jest możliwe.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...