SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest WIBOR 6M

Data ostatniej aktualizacji:

Często możemy usłyszeć o pojęciu wskaźnika WIBOR. Temat ten przewija się zwłaszcza w przypadku umów kredytowych o zmiennej stopie procentowej. Czym jednak tak naprawdę jest WIBOR? Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów WIBOR, wśród których najpopularniejszy jest WIBOR 3M – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy.

Gdzie aktualnie stosuje się WIBOR 6M?

Od 2023 r. WIBOR zastępowany ma być innym wskaźnikiem tj. WIRON. Zmiana ta następuje jednak powoli, tak więc w dalszym ciągu wskaźnik WIBOR spotykamy w wielu instrumentach finansowych oferowanych przez banki.

Wskaźnik WIBOR, w tym WIBOR 6M, w dalszym ciągu w istotny sposób wpływa na wysokość raty kredytów wyrażonych w złotych polskich. W wielu umowach kredytowych to właśnie WIBOR 6M jest drugim, obok marży banku, składnikiem oprocentowania raty kredytu hipotecznego. Z WIBOR-em 6M mogą zetknąć się również osoby, które zawarły umowy kredytu konsumenckiego, czy leasingu.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Ile wynosi aktualny WIBOR 6M?

Na wysokość raty kredytu złotówkowego opartego o wskaźnik WIBOR 6M wpływa bieżąca wartość tego wskaźnika. Dane na temat aktualnego WIBOR, jak również archiwalnych wartości wskaźnika WIBOR, publikuje GPW Benchmark S.A. na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. Obecnie (stan na 25 lipca 2023 r.) wartość dla wskaźnika WIBOR 6M wynosi 6,65%. Dla porównania aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 6,73%, jest więc nieco wyższa.

WIBOR 6M według notowania z 6 kwietnia 2023 r.

data6 kwietnia 2023 r.
WIBOR 1M6,85%
WIBOR 3M6,90%
WIBOR 6M6,95%

Analizując odczyty z 6 kwietnia 2023 r. zauważyć możemy, że wskaźnik WIBOR 6M był wyższy zarówno od wskaźnika WIBOR 3M, jak i WIBOR 1M. Co istotne wiosenny odczyt WIBOR 6M był wyższy od aktualnego wskaźnika WIBOR 6M, co zdaje się tylko potwierdzać obecny trend spadkowy.

Jak zmieniał się WIBOR 6M w 2023 r.

Źródło: www.bankier.pl

W 2023 r. obserwujemy trend spadkowy wskaźnika WIBOR 6M. Jeszcze na początku roku WIBOR 6M znacznie przekraczał 7,00% zbliżając się do 7,20%. Od tego czasu WIBOR 6M konsekwentnie traci na wartości, od lipca utrzymując się na poziomie 6,63% – 6,70%. Taki spadek podyktowany jest w dużej mierze zmianą polityki RPP w zakresie podwyżek stóp procentowych. Brak takich podwyżek, jak również coraz częściej pojawiające się głosy o możliwym ich obniżeniu w wpływa na zmniejszenie się wartości wskaźnika WIBOR 6M.

Zmiany WIBOR 6M w 2022 r.

Źródło: https://www.bankier.pl/

Rok 2022 był trudnym dla kredytobiorców kredytów o zmiennej stopie procentowej. W tym roku obserwowaliśmy najwyższy od lat skok wartości wskaźnika WIBOR 6M. Jeszcze w styczniu 2022 r. wskaźnik ten nie dochodził nawet do 3%, by pod koniec roku 2022 zbliżyć się już do bariery 8%. Taki skok wskaźnika WIBOR 6M był odpowiedzią na podwyżki stóp procentowych, towarzyszące nam nieprzerwanie przez większą część 2022 r.

WIBOR 6M – aktualne prognozy

Aktualne prognozy WIBOR 6M wydają się być względnie optymistyczne dla kredytobiorców. Większość ekonomistów jest zgodna co do tego, że nie należy się w najbliższych miesiącach spodziewać podwyżek stóp procentowych. Powinno to zapobiec istotnym wzrostom wskaźnika WIBOR 6M oraz utrzymać go na mniej więcej obecnym poziomie. W wypadku wprowadzenia w życie zapowiadanej obniżki stóp procentowych możemy spodziewać się spadku wartości WIBOR 6M, choć mało prawdopodobnym jest żeby w najbliższym czasie osiągnął on wartości z początku 2022 r.

Dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M?

Analizując odczyty wartości wskaźników WIBOR nie sposób pominąć, że WIBOR 6M jest z reguły wyższy od 3M. Z czego wynika jednak taka różnica? Odpowiadając na pytanie dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M w pierwszej kolejności należy zauważyć czym różnią się obydwa wskaźniki.

Sposób wyliczenia tych wskaźników jest identyczny, różny jest jedynie okres oprocentowania pożyczki międzybankowej – przy WIBOR 6M dwa razy dłuższy niż przy WIBOR 3M. To właśnie w tej różnicy należy szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M. W ocenie banków pożyczka udzielona na dłuższy okres jest bardziej ryzykowna, co wpływa na wyższą wartość wskaźnika WIBOR 6M.

Warto jednak zauważyć, że obecnie obserwujemy trend odwrotny. Wbrew danym archiwalnym, aktualnie to WIBOR 6M jest nieznacznie niższy od WIBORU 3M, co jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, których rata kredytu jest wyliczana w oparciu o WIBOR 6M właśnie.

Czy WIBOR 6M spadnie?

Wysokość wskaźników WIBOR w praktyce powiązana jest z wieloma zjawiskami politycznymi i gospodarczymi. Prognozy WIBOR 6M na przyszłości, a w efekcie odpowiedź na pytanie, czy WIBOR 6M spadnie, opierać powinny się m.in. o przewidywania dalszych kierunków polityki w zakresie podwyższania stóp procentowych. Dane z pierwszej połowy 2023 r. zdają się wskazywać, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. W takim wypadku WIBOR 6M powinien utrzymać się mniej więcej na obecnym poziomie, przy czym szanse na jego istotny spadek nie byłyby wielkie.

Gdyby natomiast z końcem roku doszło do obniżenia stóp procentowych (o czym wspominają niektórzy ekonomiści) to pociągnęłoby to za sobą również zmniejszenie się wartości wskaźnika WIBOR 6M. Nawet w takim wypadku wydaje się mało prawdopodobnym, żeby WIBOR 6M zanotował spektakularny spadek.

Ciężko w praktyce przewidzieć o ile mógłby wzrosnąć WIBOR 6M w czarnym dla kredytobiorców scenariuszu. Gdyby, hipotetycznie, założyć, że w przyszłości stopy procentowe będą dalej wzrastać, wskaźnik WIBOR będzie najpewniej konsekwentnie rósł wraz z nimi. Z uwagi jednak na fakt, że historycznie patrząc, obecne stawki WIBOR są już relatywnie wysokie, nie wydaje się aby realny, maksymalny wzrost WIBOR podniósł wartość tego wskaźnika znacząco ponad dotychczasowe odczyty.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?
Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować...

Czym jest wskaźnik referencyjny?

Czym jest wskaźnik referencyjny?
Wskaźnik referencyjny to pojęcie dla wielu niezrozumiałe. Jest ono jednak niezwykle istotne, bowiem wysokość wskaźnika referencyjnego stanowi podstawę do ustalenia stopy...

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje
Oprocentowanie kredytu jest jedną z głównych składowych kredytu. Można określić je jako koszt, który kredytobiorca ponosi za korzystanie z pożyczonej...