SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Cięcie stóp procentowych w strefie euro

Data ostatniej aktualizacji:

Cięcie stóp procentowych w strefie euro

W dniu 6 czerwca 2024 roku Europejski Bank Centralny ogłosił pierwszą od czasu pandemii Covid-19 w 2020 roku obniżkę stóp procentowych. Stopy procentowe w strefie euro zostały obniżone o 25 punktów bazowych.

Prognozy stóp procentowych w strefie euro

Prognozuje się, że czerwcowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego może oznaczać rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Możliwe jest, że Europejski Bank Centralny w 2024 roku dokona trzech obniżek stóp –  w czerwcu, wrześniu i grudniu.

Na decyzję Europejskiego Banku Centralnego wpływ miał spadek inflacji bazowej. Celem Europejskiego Banku Centralnego jest, aby inflacja powróciła do średniookresowego celu 2%. Europejski Bank Centralny będzie utrzymywać stopy procentowe na wystarczająco restrykcyjnym poziomie tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu.

Stopy procentowe w Polsce – czerwiec 2024

W dniu 6 czerwca 2024 roku decyzję dotyczącą stóp procentowych podjął również polski bank centralny. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na dotychczasowym poziomie wynoszącym 5,75 proc. Decyzja jest zgodna z prognozami. Prognozuje się, że obniżka stóp procentowych w Polsce może nastąpić dopiero w roku 2026.

Jeżeli posiadasz kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR możesz uwolnić się od decyzji dotyczących stóp procentowych. Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom usunąć wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej, reprezentując kredytobiorców i prowadząc spory sądowe przeciwko bankom.

Kancelaria LEX WIBOR opracowała kalkulator WIBOR, który pomoże kredytobiorcy złotówkowemu oszacować zysk związany z unieważnieniem nieuczciwego oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR zawartego w umowie kredytowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...